ОПИТУВАЛЬНА АНКЕТА
щодо виявлення потреб у консультаціях та підготовці

1. Які з нижченаведених модулів можуть бути корисні для Вашого підприємства?
- Підготовка керівництва;
- Вдосконалення роботи підприємства;
- Підготовка персоналу;
- Проведення вступного аудиту системи управління;
- Планування розробки та впровадження системи управління якістю (СУЯ);
- Проведення аудиту постачальника;
- Проведення внутрішніх аудитів;
- Надання допомоги при проведенні сертифікаційного аудиту;
- Документація СУЯ;
- Управління документами і записами в СУЯ;
- Управління персоналом;
- Управління закупівлями;
- Управління продажами;
- Управління засобами вимірювання;
- Управління коригуючими та попереджуючими заходами;
- Постійне удосконалення СУЯ;
- Підготовка внутрішніх аудиторів;
- Розробка та впровадження системи управління:
якістю;
навколишнім середовищем;
охороною праці.
Розробка та впровадження спеціалізованих систем (вкажіть, будь ласка, яких)
- __________________________________________________________________________
2. Чи є потреба в консультаційно-методичній допомозі протягом наступних 12 місяців?
- Так - Ні
3. Які критеріі використовує Ваше підприємство для визначення оптимальних постачальників консультаційно-методичних послуг?
- Попередній досвід Позитивний імідж
- Рекомендаціі Наявність висококваліфікованих фахівців
- Інше _______________________________________________________________________
4. Зазначте, будь ласка, наступне:
П.І.Б. керівника підприємства ___________________________________________________
П.І.Б. відповідальної за якість особи ______________________________________________
Назва підприємства ____________________________________________________________
Сфера діяльності ______________________________________________________________
Адреса _______________________________________________________________________
Телефон або факс _____________________________________________________________
Електронна пошта _____________________________________________________________
Адреса в Інтернет _____________________________________________________________

www.usq.com.ua