Система комплаенс менеджменту (СКМ) з урахуванням вимог міжнародного стандарту ISO 37301:2021

Мета заходу

Удосконалення знань співробітників служб внутрішнього контролю, комплаенс-менеджерів, ризик-менеджерів

Програма
Контекст організації

1. Розуміння організації та її контексту.

Опис контексту

2. Розуміння потреб та очікувань зацікавлених сторін.

Опис потреб та очікувань зацікавлених сторін

3. Визначення сфери дії системи комплаенс менеджменту.

4. СКМ та принципи сумлінного управління.

5. Зобов'язання з комплаенсу.
5.1. Ідентифікація зобов'язань з комплаенсу.
Перелік зобов'язань
5.2. Обслуговування зобов'язань з комплаенсу.
6. Ідентифікація, аналіз та оцінка комплаенс ризиків.
Методика оцінки ризиків


Лідерство в компанії

1. Лідерство та прибічність.
2. Політика комплаенс.
Приклади політики комплаенс
3. Організаційні ролі, обов'язки та повноваження в СКМ.
3.1. Призначення відповідальності за комплаенс в компанії.
3.2. Керівний орган та роль і відповідальність вищого керівництва.
3.3. Функції комплаенс.
3.4. Відповідальність керівництва компанії.
3.5. Відповідальність робітників компанії.
Приклад Положення


Планування

1. Дії, які стосуються комплаенс ризиків.
Приклади ризиків та дії
2. Цілі комплаенс та планування їх досягнення.


Підтримка

1. Ресурси.

2. Компетентність та підготовка.
3. Усвідомлення.
3.1. Поведінка. Роль вищого керівництва у заохоченні діяльності з комплаенс. Культура комплаенс.
4. Комунікації.
4.1. Внутрішні комунікації.
4.2. Зовнішні комунікації.
5. Документована інформація в СКМ.
5.1. Створення та оновлення документованої інформації.
5.2. Управління документованою інформацією.
Методика з управління документованою інформацією


Оперативна діяльність

1. Оперативне планування та контроль.

2. Встановлення контролю та процедур.
3. Аутсорсингові процеси.
Контроль аутсорсингових процесів


Оцінка діяльності

1. Моніторинг, вимірювання, аналіз та оцінка.

Методика аналізу даних в СКМ
2. Аудит.
Методика аудиту СКМ
3. Аналіз настанови.


Удосконалення в СКМ

1. Невідповідність, недотримання та коригувальні дії.

Методика по роботі з невідповідностями, недотриманням та коригувальним діям
2. Постійне покращення.
Практичні заняття по роботі Персоналу в системі комплаенс менеджменту

Система антикорупційного менеджменту по ISO 37001:2016

Контекст організації

1. Розуміння організації та її контексту.
2. Розуміння потреб та очікувань зацікавлених сторін.
3. Визначення сфери дії системи антикорупційного менеджменту (САМ).
4. Система менеджменту протидії корупції.
5. Оцінка ризиків, пов'язаних з корупцією.
Методика оцінки ризиків
Чек-листи
Приклади показників ризиків (KRI) компанії

Лідерство

1. Лідерство та зобов'язання.
1.1. Керівний орган.
1.2. Вище керівництво.
2. Політика протидії корупції.
Приклади
Політики компанії з протидії корупції
3. Організаційні функції, відповідальність та повноваження.
3.1. Посадові функції та відповідальність.
3.2. Служба забезпечення дотримання антикорупційних норм.
Приклад Положення про службу
3.3. Делегування прийняття рішень.

Планування

1. Дії з обробки антикорупційних ризиків та можливостей.
Форми оцінки. Приклади.
2. Целі в сфері протидії корупції та планування їх досягнення.

Забезпечення

1. Ресурси.
2. Компетентність.
2.1 Процедури працевлаштування.
3. Обізнаність та навчання по САМ.
4. Комунікації в САМ.
5. Документована інформація.
5.1. Загальні положення.
5.2. Створення та оновлення.
5.3. Управління документованою інформацією.
Методика управління документованою інформацією
Реєстри документів та актуалізація

Функціонування САМ

1. Оперативне планування та управління в САМ.
2. Комплексна перевірка.
Огляд типових ситуацій конфлікту інтересів
3. Заходи у фінансовій сфері.
4. Заходи у не фінансовій сфері.
5. Впровадження антикорупційних механізмів контролюючими організаціями та діловими партнерами.
6. Зобов'язання з протидії корупції.
7. Подарунки, представницькі витрати, пожертви та подібного роду вигоди.
8. Заходи при невідповідних механізмах протидії корупції.
9. Інформування про підозри.
Програма оповіщення про недоліки
10. Розлідування та застосування заходів у відношенні корупції.

Оцінка результатів діяльності в САМ

1. Моніторинг, вимірювання, аналіз та оцінка.
Ризики змін.
2. Внутрішній аудит САМ.
Методика внутрішнього аудиту. Програма внутрішнього аудиту. Записи внутрішнього аудиту
3. Аналіз САМ менеджментом компанії.
3.1. Аналіз, який проводить вище керівництво.
3.2. Аналіз, який проводить керівний орган.
4. Аналіз, який проводить служба забезпечення відповідності антикорупційним нормам.
Методика аналізу даних

Удосконалення

1. Невідповідність та коригувальна дія в САМ.
Методика з невідповідностей та коригувальних дій
2. Постійне покращення САМ.


Додаткова інформація
Тривалість:
2 дні.
Вартість: договірна.

Учасники отримають Свідоцтва після успішного складання тестових запитань та матеріали на CD.

Керівник семінару: В.В. Тихоненко, генеральний директор ЕКТЦ "BAТТ".
Телефони для довідок:
+З8 (О44) З87 88 47, (О5О) З11 88 47, (О67) 895 ЗО 81
Електронна пошта
Детальніше про семінари та тренінги
: www.usq.com.ua