Тренінг з GDP 2012 EU

Мета заходу
Удосконалити знання Персоналу (GDP 2012 та ISO 19011:2018) та підвищити ефективність роботи підрозділів та компанії в цілому

Цільова аудиторія
Співробітники Компаній - виробників та дистриб'юторів лікарських засобів

ЗАДАЧІ:
Засвоїти стандарт GDP (ЕС: 2012).
Підготуватися до змін документів системи менеджменту якості.
Удосконалити навички проведення внутрішнього аудиту.

ПРОГРАМА
1. GDP 2012.
2. СТ-Н МОЗУ.
3. Внутрішній аудит - поняття, ціли, задачі; внутрішній аудит на основі ISO 19011:2018, GDP 2012, GSP.


Додаткова інформація
Тривалість:
1 день.
Вартість: 2800 грн.
Учасники отримають Свідоцтва після успішного складання тестових запитань та матеріали на CD.
Керівник тренінгу: В.В. Тихоненко, генеральний директор ЕКТЦ "BAТТ".
Телефони для довідок:
+З8 (О44) З87 88 47, (О5О) З11 88 47, (О67) 895 ЗО 81
Електронна пошта: vatt @ akademia.kiev.ua
Детальніше про семінари та тренінги
: www.usq.com.ua

Тренинг по GDP 2012 EU

Цель мероприятия
Совершенствовать знания Персонала (GDP 2012 и ISO 19011:2018) и повысить эффективность работы подразделений и компании в целом

Целевая аудитория
Сотрудники Компаний - производителей и дистрибьюторов лекарственных средств

ЗАДАЧИ:
Освоить стандарт GDP (ЕС: 2012).
Подготовиться к изменениям документов системы менеджмента качества.
Усовершенствовать навыки проведения внутреннего аудита.

ПРОГРАММА
1. GDP 2012.
2. СТ-Н МОЗУ.
3. Внутренний аудит - понятие, цели, задачи; внутренний аудит на основе ISO 19011:2018, GDP 2012, GSP.


Дополнительная информация
Продолжительность: 1 день.
Стоимость: 2800 грн.
Участники получат Свидетельства после успешной сдачи тестовых вопросов и материалы на CD.
Руководитель тренинга: В.В. Тихоненко, генеральный директор ЭКТЦ "ВАТТ".
Телефоны для справок: +З8 (О44) З87 88 47, (О5О) З11 88 47, (О67) 895 ЗО 81
Электронная почта: vatt @ akademia.kiev.ua
Подробнее о семинарах и тренингах
: www.usq.com.ua