Наш новий консультаційний семінар: "Практичне застосування стандартів ISO 45003:2021, ISO PAS 45005:2020 та BS 45002-2-2019 в системі управління охороною праці, діючою за вимогами ISO 45001:2018 (ДСТУ ISO 45001:2019)"

Довідково
:
ДСТУ ISO 45001:2019 (ISO 45001:2018, IDT) "Системи управління охороною здоров'я та безпекою праці. Вимоги та настанови щодо застосування" - діє з 01.01.2021 (міжнародна версія стандарту діє з 12.03.2018).
ISO 45003:2021 "Системи менеджменту безпеки праці та охорони здоров'я. Психологічне здоров'я та безпека на робочому місці. Керівництво для управління психосоціальними ризиками" - діє з 08.06.2021. У цьому стандарті розглядаються численні фактори, здатні вплинути на стан психологічного здоров'я працівника, включаючи недостатньо ефективну комунікацію з начальством/колегами, надмірний тиск, недостатньо продумане керівництво і слабку корпоративну культуру.
ISO PAS 45005:2020 "Менеджмент охорони здоров'я та безпеки праці. Загальні настанови щодо організації безпечної роботи під час пандемії соvіd-19" - діє з 01.12.2020. У цьому стандарті є багато рекомендацій, вказівок щодо того, як працювати безпечно під час кoвiднoї пaндeмiї.
BS 45002-2-2019 "Системи менеджменту безпеки та гігієни праці. Загальні настанови щодо застосування ISO 45001, частина 2. Ризики і можливості" - діє з 27.02.2019. Цей британський стандарт містить пояснення та практичні приклади того, як організації будь-якого розміру можуть управляти ризиками та можливостями у своїй системі управління охороною праці (СУОП). Ми включили цей стандарт в програму семінару не тільки тому, що він важливий для СУОП, але й тому, що Технічний комітет ISO (ISO TC 283) веде BSI - Британський інститут стандартів. Ця організація має величезний досвід у розробці різних стандартів, включаючи стандарти для СУОП. І на основі британських стандартів розроблено багато стандартів ISO для різних сфер діяльності.


Програма

Основні положення та використання в СУОП стандартів:
BS 45002-2-2019 "Системи менеджменту безпеки та гігієни праці. Загальні настанови щодо застосування ISO 45001, частина 2. Ризики і можливості"
ISO 45003:2021 "Системи менеджменту безпеки праці та охорони здоров'я. Психологічне здоров'я та безпека на робочому місці. Керівництво для управління психосоціальними ризиками"
ISO PAS 45005:2020 "Менеджмент охорони здоров'я та безпеки праці. Загальні настанови щодо організації безпечної роботи під час пaндeмiї соvіd-19"
Практичні заняття
Коригування Реєстрів ризиків та можливостей в СУОП.

Додатково - про стандарти та їх застосування:
ISO 7010:2019 Графічні символи - Кольори безпеки та знаки безпеки - Зареєстровані знаки безпеки (бо український ДСТУ ISO 7010:2019 - на версії 2012 року, тобто ідентичний ISO 7010:2012)
ISO/TS 20559:2020 Графічні символи - Кольори безпеки та знаки безпеки - Керівництво з розробки та використання системи знаків безпеки
ISO 20560-1:2020 Інформація про безпеку щодо вмісту трубопроводів та резервуарів - Частина 1: Системи трубопроводів
ISO 23601:2020 Ідентифікація безпеки - Знаки плану порятунку та евакуації (бо український ДСТУ ISO 23601:2019 Ідентифікація безпечності. Знаки на планах евакуації (ISO 23601:2009, IDT) - на версії 2009 р.).

Додаткова інформація

Тривалість
: 16 годин.
Форма проведення: можлива корпоративна форма семінару - на місці у Замовника та дистанційно (по 2 години в день по узгодженому графіку).
Вартість:
для одного Учасника: 6000 грн. без сплати ПДВ. Для постійних Учасників консультацій та семінарів Т0В "ВATТ" - вартість: 5400 грн. без сплати ПДВ.
Учасники отримають Свідоцтва після успішного складання тестових запитань та матеріали на CD.

Керівник консультаційного семінару: В.В. Тихоненко, генеральний директор Т0В "BAТТ".
Телефони для довідок:
+З8 (О44) З87 88 47, (О5О) З11 88 47, (О67) 895 ЗО 81
Електронна пошта
Детальніше про семінари та тренінги
: www.usq.com.ua