Вебінар: "Організація роботи санаторію після повторного відкриття (соvid -19)"

Пандемія (соvid-19) в Україні і в світі завдала і продовжує завдавати шкоди людям та бізнесу. Важливим напрямком є відновлення роботи різних організацій, у тому числі й санаторіїв. При відновленні роботи санаторіїв є ряд важливих питань, які мають бути розглянуті та проведені відповідні заходи для того, щоб знизити ризики як для людей (які проходять санітарно-курортне лікування та Персоналу санаторію), так і для бізнесу.
Розглянемо питання:
1. Інформування на сайті санаторію (приклади текстів для головної сторінки та для тематичних розділів сайту).
2. Прийом до санаторію (приклад Інструкції).
3. Розміщення (приклад Інструкції).
4. Організація харчування (приклад Інструкції).
5. Організація проведення лікувальних процедур (приклад Інструкції).
Також розглянемо контрольні листи (чек-листи), які можна використати для перевірки виконання вимог.

Учасники
: головні лікарі та їх заступники, внутрішні аудитори.
Учасники отримають документи по всім розділам Програми вебінару для практичного впровадження, а також Свідоцтво Учасника.
Вартість участі одного Учасника: 750 грн. без ПДВ.
Організатор заходу Т0В "ВАТТ" - консультаційний та тренінговий центр.
Тел.
+З8 (О44) З87 88 47, (О5О) З11 88 47, (О67) 895 ЗО 81.

ЗАМОВЛЕННЯ
Ми приймемо участь у вебінарі ТОВ "ВАТТ":
"Організація роботи санаторію після повторного відкриття (соvid-19)"
Кількість Учасників від нашого підприємства ________.

Це замовлення є підставою для оформлення рахунку та Акту виконаних робіт для участі у вебінарі.

Вартість 750 грн. (без сплати ПДВ) за участь однієї особи.
Назва підприємства _____________________________________
та ПІБ керівника ________________________________________
Телефон (з кодом населеного пункту) ______________________
Електронна пошта ______________________________________
Код ЄДРПОУ ___________________________________________
Банк _________________________________________________
Рахунок ______________________________________________
IBAN _________________________________________________
Платник ПДВ Так/Ні (обведіть)
Платник єдиного податку Так/Ні (обведіть)
Адреса підприємства: ___________________________________
Контактна особа (ПІБ) __________________________________
Контактні тел. _________________________________________
Посада _______________________________________________


Заповнене замовлення відправте, будь ласка, по електронній пошті:
vatt @ akademia.kiev.ua


Детальніше про семінари та тренінги
: www.usq.com.ua


Вэбинар: "Организация работы санатория после повторного открытия (соvіd-19)"

Пандемия (соvіd-19) в Украине и в мире нанесла и продолжает наносить вред людям и бизнесу. Важным направлением является возобновление работы различных организаций, в том числе и санаториев. При возобновлении работы санаториев есть ряд важных вопросов, которые должны быть рассмотрены и проведены соответствующие меры для того, чтобы снизить риски как для людей (которые проходят санитарно-курортное лечение и Персонала санатория), так и для бизнеса.
Рассмотрим следующие вопросы:
1. Информирование на сайте санатория (примеры текстов для главной страницы и для тематических разделов сайта).
2. Прием в санаторий (пример Инструкции).
3. Размещение (пример Инструкции).
4. Организация питания (пример Инструкции).
5. Организация проведения лечебных процедур (пример Инструкции).
Также рассмотрим контрольные листы (чек-листы), которые можно использовать для проверки выполнения требований.

Участники
: главврачи и их заместители, внутренние аудиторы.
Участники получат документы по всех разделам Программы вэбинара для практического внедрения, а также Свидетельство Участника.
Стоимость участия одного Участника: 750 грн. без НДС.
Организатор мероприятия 000 "ВATТ" - консультационный и тренинговый центр.
Тел.
+З8 (О44) З87 88 47, (О5О) З11 88 47, (О67) 895 ЗО 81.

ЗАЯВКА

Мы примем участие в вэбинаре 000 "BAТТ":
" Организация работы санатория после повторного открытия (соvіd-19)"
Количество Участников от нашего предприятия ______.

Эта заявка является основанием для оформления счета и Акта выполненных работ для участия в вэбинаре.

Стоимость 750 грн. (без оплаты НДС) за участие одного Участника.
Название предприятия __________________________________
и ФИО руководителя ____________________________________
Телефон (с кодом населенного пункта) _____________________
Электронная почта _____________________________________
Код ЕГРПОУ ___________________________________________
Банк _________________________________________________
Счет _________________________________________________
IBAN _________________________________________________
Плательщик НДС Да/Нет (обведите)
Плательщик единого налога Да/Нет (обведите)
Адрес предприятия: ___________________________________
Контактное лицо (
ФИО) _________________________________
Контактные тел. ______________________________________
Должность ___________________________________________


Заполненную заявку отправьте, пожалуйста, по электронной почте:
vatt @ akademia.kiev.ua

Подробнее о семинарах и тренингах
: www.usq.com.ua