Впровадження вимог стандарту ResponsibleSteel (семінар)

Цей стандарт - для підтримки сталого розвитку у галузі глобального виробництва та споживання сталі. Стандарт ResponsibleSteel був розроблений для компаній, які прагнуть створити відповідальний ланцюжок постачання сталі, починаючи від поставок сировини і закінчуючи продажем своєї кінцевої продукції. Виконання вимог цього стандарту також є одним з доказів при оцінці ESG-факторів компаній, направлених на стійкий розвиток (не фінансова звітність)

Додаткова інформація

Вартість
: договірна.

Учасники отримають Свідоцтва після успішного складання тестових запитань та матеріали на CD.

Керівник семінару: В.В. Тихоненко, генеральний директор ЕКТЦ "BAТТ".
Телефони для довідок:
+З8 (О44) З87 88 47, (О5О) З11 88 47, (О67) 895 ЗО 81
Електронна пошта
Детальніше про семінари та тренінги
: www.usq.com.ua


Внедрение требований стандарта ResponsibleSteel (семинар)

Этот стандарт - для поддержки устойчивого развития в сфере глобального производства и потребления стали. Стандарт ResponsibleSteel был разработан для компаний, которые стремятся создать ответственную цепочку поставок стали, начиная от поставок сырья и заканчивая продажей своей конечной продукции. Выполнение требований этого стандарта также является одним из доказательств при оценке ESG-факторов компании, направленных на устойчивое развитие (не финансовая отчетность)

Дополнительная информация
Стоимость: договорная.
Участники получат Свидетельства после успешной сдачи тестовых вопросов и материалы на CD.

Руководитель семинара: В.В. Тихоненко, генеральный директор ЭКТЦ "ВАТТ".
Телефоны для справок:
+З8 (О44) З87 88 47, (О5О) З11 88 47, (О67) 895 ЗО 81
Электронная почта
Подробнее о семинарах и тренингах
: www.usq.com.ua