Віддалена робота працівників, керівників і команд (консультаційний семінар)

Поки тривають роботи над вакцинами по соvіd-19 віддалена робота є актуальною для багатьох сфер діяльності. Так само як продовжує вона бути актуальною для постійної та тимчасової роботи ІТ-спеціалістів та спеціалістів інших професій.
На нашому консультаційному онлайн-семінарі розглянемо питання щодо:
регламентів,
ресурсів,
ризиків,
результативності віддаленої роботи.
Також розглянемо правові аспекти віддаленої роботи (постійної та тимчасової).

Додаткова інформація
Тривалість:
8 годин (по 2 години в день).
Вартість: 1700 грн. без сплати ПДВ.
Учасники отримають Свідоцтва після успішного складання тестових запитань та матеріали на CD.
Керівник семінару: В.В. Тихоненко, генеральний директор ЕКTЦ "BAТТ".
Телефони для довідок:
+З8 (О44) З87 88 47, (О5О) З11 88 47, (О67) 895 ЗО 81
Електронна пошта
Детальніше про семінари та тренінги
: www.usq.com.ua

Удаленная работа работников, руководителей и команд (консультационный семинар)

Пока продолжаются работы над вакцинами по соvіd-19 отдаленная работа является актуальной для многих сфер деятельности. Так же как продолжает она быть актуальной для постоянной или временной работы ІТ-специалистов и специалистов других профессий.
На нашем консультационном онлайн-семинаре рассмотрим вопросы касающиеся:
регламентов,
ресурсов,
рисков,
результативности удаленной работы.
Также рассмотрим правовые аспекты удаленной работы (постоянной и временной).

Дополнительная информация
Продолжительность: 8 часов (по 2 часа в день).
Стоимость: 1700 грн. без оплаты НДС.
Участники получат Свидетельства после успешной сдачи тестовых вопросов и материалы на CD.
Руководитель семинара: В.В. Тихоненко, генеральный директор ЭКTЦ "BAТТ".
Телефоны для справок:
+З8 (О44) З87 88 47, (О5О) З11 88 47, (О67) 895 ЗО 81
Электронная почта
Подробнее о семинарах и тренингах
: www.usq.com.ua