Віддалений аудит

Кopoнaвipуcнa пандемія багато що змінила у діяльності компаній. З однієї сторони - нові вимоги, а з іншої - існуючі вимоги. І ті, і інші необхідно виконувати.
Однією з вимог, яку необхідно виконувати - це проведення аудитів (першою, другою та третьою стороною). Аудити першою стороною - внутрішні аудити, аудити другою стороною - це аудити постачальників. Проведення саме цих аудитів ми і розглянемо на нашому консультаційному семінарі. Проводимо ми його як у корпоративному форматі (8 годин), так і у форматі вебінару (по 2 години на день - 4 дні).

Цільова аудиторія
Внутрішні аудитори компаній, директори та їх заступники, а також інший Персонал, який зацікавлений в розвитку знань

Мета заходу
Освоїти проведення віддаленого аудиту з метою застосування отриманої інформації на практиці

Програма
Програма консультаційного семінару "Віддалений аудит. Планування, проведення, звітність":
Основи віддаленого аудиту.
Ризик-орієнтоване планування віддаленого аудиту.
Методика проведення віддаленого аудиту (документ передається кожному Учаснику).
Документування віддаленого аудиту.
Тестування знань Учасників.

Додаткова інформація
4 заняття по 2 години (для вебінару) та 8 годин (для корпоративного формату).
Вартість для Учасників вебінару: 5700 грн. без сплати ПДВ.
Вартість проведення у корпоративному форматі обговорюється із Замовниками.

Кожен Учасник отримає в електронному вигляді: учбові презентаційні матеріали та проект методики проведення віддаленого аудиту.
Свідоцтва (сертифікати) висилаються Учасникам поштою разом із актами виконаних робіт.
Керівник консультаційного семінару - Тихоненко В.В.

Електронна пошта для замовлень: vatt @ akademia.kiev.ua
Телефони для довідок
: +З8 (О44) З87 88 47, (О5О) З11 88 47, (О67) 895 ЗО 81
Детальніше про семінари та тренінги: www.usq.com.ua

Удаленный аудит

Кopoнaвиpуcнaя пандемия многое изменила в деятельности компаний. С одной стороны - новые требования, а с другой стороны - существующие требования. И те, и другие необходимо выполнять.
Одним из требований, которое необходимо выполнять - это проведение аудитов (первой, второй и третьей стороной). Аудиты первой стороной - внутренние аудиты, аудиты второй стороной - это аудиты поставщиков. Проведение именно этих аудитов мы и рассмотрим на нашем консультационном семинаре. Проводим мы его как в корпоративном формате (8 часов), так и в формате вэбинара (по 2 часа в день - 4 дня).

Целевая аудитория
Внутренние аудиторы компаний, директора и их заместители, а также другой Персонал, который заинтересован в развитии знаний

Цель мероприятия
Освоить проведение удаленного аудита с целью применения полученной информации на практике

Программа
Программа консультационного семинара "Удаленный аудит. Планирование, проведение, отчетность":
Основы удаленного аудита.
Риск-ориентированное планирование удаленного аудита.
Методика проведения удаленного аудита (документ передается каждому Участнику).
Документирование удаленного аудита.
Тестирование знаний Участников.

Дополнительная информация
4 занятия по 2 часа (для вэбинара) и 8 часов (для корпоративного формата).
Стоимость для Участников вэбинара: 5700 грн. без оплаты НДС.
Стоимость проведения в корпоративном формате обсуждается с Заказчиками.
Каждый Участник получает в электронном виде: учебные презентационные материалы и проект методики проведения удаленного аудита.
Свидетельства (сертификаты) высылаются Участникам почтой вместе с актами выполненных работ.
Руководитель консультационного семинара - Тихоненко В.В.


Электронная почта для заявок
: vatt @ akademia.kiev.ua
Телефоны для справок
: +З8 (О44) З87 88 47, (О5О) З11 88 47, (О67) 895 ЗО 81
Подробнее о семинарах и тренингах: www.usq.com.ua