Відновлення роботи ресторану/кафе

Відновлення ресторанного бізнесу важливе як для власників, адміністрації, працівників, так і для клієнтів.
При відновленні роботи важливо правильно все зробити, щоб всі залишились здоровими. Також має значення й те, що штрафні санкції за неправильні дії є достатньо високими. І навряд чи хто захоче ризикувати, щоб втратити і людей, і роботу, і бізнес.
На вебінарі будуть надані усні та письмові рекомендації щодо відновлення роботи ресторану/кафе. Ці рекомендації базуються на основі документів міжнародних організацій (Всесвітньої організації охорони здоров'я, Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН, Міжнародної організації праці та ін.), МОЗ України, Держпраці, Держспоживзахисту.

Розповімо:
що повинні виконати роботодавці/адміністрація/власники;
що повинні виконувати працівники;
який має бути захист працівників ресторану/кафе та споживачів;
як провести адаптацію процесів до нових умов;
як і чим проводити дезінфекцію;
про засоби індивідуального захисту;
про відвідувачів з домашніми тваринами.

Додаткова інформація
Все, про що будемо говорити на вебінарі, Учасники отримають у письмовому вигляді.
Тривалість: 2 години.
Вартість: 1100 грн. без сплати ПДВ.
Керівник семінару: Тихоненко В.В., генеральний директор Т0В «ВАТТ», к.т.н.
Телефони для довідок: +З8 О44 З87 88 47, +З8 О67 895 ЗО 81.
Для довідок: vatt @ akademia.kiev.ua
Детальніше про семінари та тренінги: www.usq.com.ua

Возобновление работы ресторана/кафе

Возобновление ресторанного бизнеса важно как для собственников, администрации, работников, так и для клиентов.
При возобновлении работы важно правильно всё сделать, чтобы все остались здоровыми. Также имеет значение и то, что штрафные санкции за неправильные действия достаточно высоки. И вряд ли кто-то захочет рисковать, чтобы потерять и людей, и работу, и бизнес.
На вэбинаре будут предоставлены устные и письменные рекомендации по возобновлению работы ресторана/кафе. Эти рекомендации базируются на основе документов международных организаций (Всемирной организации охраны здоровья, Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, Международной организации труда и др.), МОЗ Украины, Гоструда, Госпотребзащиты.


Расскажем
:
что должны выполнять работодатели/администрация/собственники;
что должны выполнять работники;
каким должна быть защита работников ресторана/кафе и потребителей;
как провести адаптацию процессов к новым условиям;
как и чем проводить дезинфекцию;
о средствах индивидуальной защиты;
о посетителях с домашними животными.

Дополнительная информация

Всё, о чём будем говорить на вэбинаре, Участники получат в письменном виде.
Продолжительность: 2 часа.
Стоимость: 1100 грн. без оплаты НДС.
Руководитель семинара: Тихоненко В.В., генеральный директор 000 «ВАТТ», к.т.н.
Телефоны для заявок: +З8 О44 З87 88 47, +З8 О67 895 ЗО 81.
Для заявок: vatt @ akademia.kiev.ua
Подробнее о семинарах и тренингах: www.usq.com.ua