Включення методів аналізу ризику в процес прийняття рішень (тренінг)

При здійсненні будь-якої діяльності виникають проблеми. По них необхідно приймати рішення. Включення методів аналізу ризику в процес прийняття рішень дозволяє досягти найкращих результатів.

Програма

1. Проявлення проблем.
2. Інструменти ідентифікації проблем.
3. Аналіз проблем.
4. Вирішення проблем.
5. Методи: 8D, Опитувальники, FMEA, FTA.
6. Аналіз рішень.
7. Робота в групі у вирішенні проблем.
8. Зворотній зв'язок.


Додаткова інформація
Тривалість:
1 день.
Вартість: 2800 грн.
Учасники отримають Свідоцтва після успішного складання тестових запитань та матеріали на CD.
Керівник тренінгу: В.В. Тихоненко, генеральний директор ЕКТЦ "BAТТ".
Телефони для довідок:
+З8 (О44) З87 88 47, (О5О) З11 88 47, (О67) 895 ЗО 81
Електронна пошта: vatt @ akademia.kiev.ua
Детальніше про семінари та тренінги
: www.usq.com.ua

Включение методов анализа риска в процесс принятия решений (тренинг)

При осуществлении любой деятельности возникают проблемы. По ним необходимо принимать решения. Включение методов анализа риска в процесс принятия решений позволяет достичь наилучших результатов.

Программа
1.
Проявление проблем.
2. Инструменты идентификации проблем.
3. Анализ проблем.
4. Решения проблем.
5. Методы: 8D, Вопросники, FMEA, FTA.
6. Анализ решений.
7. Групповая работа в решении проблем.
8. Обратная связь.


Дополнительная информация
Продолжительность: 1 день.
Стоимость: 2800 грн.
Участники получат Свидетельства после успешной сдачи тестовых вопросов и материалы на CD.
Руководитель тренинга: В.В. Тихоненко, генеральный директор ЭКТЦ "ВАТТ".
Телефоны для справок: +З8 (О44) З87 88 47, (О5О) З11 88 47, (О67) 895 ЗО 81
Электронная почта: vatt @ akademia.kiev.ua
Подробнее о семинарах и тренингах
: www.usq.com.ua