Залучення людей та компетентність (тренінг)

Програма

- Управління змінами;
- Комунікації;
- Компетентність;
- Креативність та інновації;
- Мережі та співробітництво;
- Освіта та навчання;
- Повноваження та відповідальність;
- Навчання: "від помилок";
- Заохочення;
- Рекрутинг;
- Самодисципліна;
- Командоутворення;
- Управління знаннями;
- Лідерство;
- Самооцінка компетентності (людина, команда, компанія),
а також: принципи менеджменту якості для Персоналу, зв'язок з ISO 9001.


Додаткова інформація
Тривалість:
2 дні.
Вартість: 3950 грн. без ПДВ.

Учасники отримають Свідоцтва після успішного складання тестових запитань та матеріали на CD.

Керівник тренінгу: В.В. Тихоненко, генеральний директор ЕКТЦ "BAТТ".
Телефони для довідок:
+З8 (О44) З87 88 47, (О5О) З11 88 47, (О67) 895 ЗО 81
Електронна пошта: vatt @ akademia.kiev.ua
Детальніше про семінари та тренінги
: www.usq.com.ua

Вовлечение людей и компетентность (тренинг)

Программа

- Управление изменениями;
- Коммуникации;
- Компетентность;
- Креативность и инновации;
- Сети и сотрудничество;
- Образование и обучение;
- Полномочия и ответственность;
- Обучение: "от ошибок";
- Поощрения;
- Рекрутинг;
- Самодисциплина;
- Командообразование;
- Управление знаниями;
- Лидерство;
- Самооценка компетентности (человек, команда, компания),
а также: принципы менеджмента качества для Персонала, связь с ISO 9001.


Дополнительная информация
Продолжительность:
2 дня.
Стоимость: 3950 грн. без НДС.

Участники получат Свидетельства после успешной сдачи тестовых вопросов и материалы на CD.
Руководитель тренинга: В.В. Тихоненко, генеральный директор ЭКТЦ "BAТТ".
Телефоны для справок: +З8 (О44) З87 88 47, (О5О) З11 88 47, (О67) 895 ЗО 81
Электронная почта: vatt @ akademia.kiev.ua
Подробнее о семинарах и тренингах
: www.usq.com.ua