ЕКТЦ "ВАТТ" іноді отримує листи, що сертифікаційний орган забороняє присутність зовнішніх консультантів на аудиті. Сертифікаційний орган не може заборонити присутність зовнішніх консультантів, тому що він порушить п. 9.2.2.2 стандарту ISO/IEC 17021-1:2015 Conformity assessment -- Requirements for bodies providing audit and certification of management systems -- Part 1: Requirements (а цей стандарт повинні виконувати всі сертифікаційні органи):
"9.2.2.2 Спостерігачі, технічні експерти та супроводжувачі

9.2.2.2.1 Спостерігачі

Присутність та обґрунтування наявності спостерігачів під час аудиторської діяльності повинно бути узгоджено між органом з сертифікації і клієнтом до початку проведення аудиту. Група з аудиту повинна забезпечити, щоб спостерігачі не впливали надмірно та не втручались в процес аудиту або результати аудиту.

ПРИМІТКА Спостерігачами можуть бути члени організації-клієнта, консультанти, спостерігачі від органу акредитації, регуляторні органи або інші особи, присутність яких обґрунтована".

Тому Замовник аудиту повинен узгодити з сертифікаційним органом це питання до початку проведення аудиту.