Ощадливе виробництво (ОВ) або система "Lean production" - одна з концепцій менеджменту, яка зфокусована на оптимізації бізнес-процесів виробництва, максимальної орієнтації на ринок, обліку внеску та мотивації кожного робітника.

Задачами ОВ є:
мінімізація працевитрат;
мінімізація термінів виготовленння продукції, що випускається;
мінімізація термінів створення нової продукції;
гарантія чіткого постачання продукції Замовнику;
максимальна якість при мінімальній вартості.

Основні принципи ОВ
:
1. Визначити цінність конкретної продукції для Замовника.
2. Визначити потік створення цінності для цієї продукції.
3. Забезпечити безперервний потік створення цінності продукції.
4. Дозволити Споживачеві "витягувати" продукцію (продукція "витягується" зі сторони Замовника, а не "штовхається" виробником).
5. Прагнути до досконалості.

Детальніше про тренінги та семінари: www.usq.com.ua

Бережливое производство (БП) или система "Lean production" - одна из концепций менеджмента, которая сфокусирована на оптимизации бизнес-процессов производства, максимальной ориентацией на рынок, учёте вклада и мотивации каждого работника.

Задачами БП являются:
минимизация трудозатрат;
минимизация сроков изготовления выпускаемой продукции;
минимизация сроков создания новой продукции;
гарантия четкой поставки продукции заказчику;
максимальное качество при минимальной стоимости.

Основные принципы БП:
1. Определить ценность конкретной продукции для Заказчика.
2. Определить поток создания ценности для этой продукции.
3. Обеспечить непрерывный поток создания ценности продукции.
4. Позволить Потребителю "вытягивать" продукцию (продукция "вытягивается" со стороны Заказчика, а не "толкается" производителем).
5. Стремиться к совершенству.

Подробнее о тренингах и семинарах: www.usq.com.ua