Тема нашого нового вебінару: "Дії підприємства в умовах швидких змін. Побудова Матриці змін"
Вартість: 550 грн. без сплати ПДВ.

Для участі необхідна реєстрація. Надішліть, будь ласка, дані, які вказані нижче, нам на адресу

Прізвище, Ім'я, По-батькові
Підприємство (назва, адреса)
Посада
Служб. та моб. тел.
Ел. пошта
Адреса в Skуре

Тема нашего нового вэбинара: "Действия предприятия в условиях быстрых изменений. Построение Матрицы изменений"
Стоимость: 550 грн. без оплаты НДС.

Для участия необходима регистрация. Напишите, пожалуйста, данные, указанные ниже, нам на адрес

Фамилия, Имя, Отчество
Предприятие (название, адрес)
Должность
Служебн. и моб. тел.
Эл. почта
Адрес в Skуре