Нові консультації та вебінари T0B "BATТ"
В цей складний час і компанії/організації, які не зупиняли роботу, і ті, які зупинили роботу та будуть відновлювати її, мають дбати про ділову активність та про людей. Дві великі проблеми є в них: ринкова ефективність та забезпечення роботи у нових умовах. Мало хто мав достатню "безпекову подушку", яка дозволила б виходити з ситуації, що склалася, з меншими втратами.
Більші шанси є в тих, які будуть швидко та правильно діяти. Тепер саме цьому присвячені наші консультації та вебінари

Новые консультации и вебинары 000 "BATТ"
В это сложное время и компании/организации, которые не останавливали работу, и те, которые остановили работу и будут восстанавливать ее, должны заботиться о деловой активности и о людях. Две большие проблемы у них: рыночная эффективность и обеспечение работы в новых условиях. Мало кто имел достаточную "подушку безопасности", которая позволила бы выходить из сложившейся ситуации с меньшими потерями.
Большие шансы есть у тех, которые будут быстро и правильно действовать. Теперь именно этому посвящены наши консультации и вебинары