Рекомендації ЕКТЦ "ВАТТ" (www.usq.com.ua) виробникам хімічної продукції:
1 червня 2007 року набула чинності директива Європейського Союзу "REACh" (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals - реєстрація, оцінка й видача дозволів на виробництво й використання хімічних речовин). Декларована мета директиви - забезпечення високого рівня захисту здоров'я людини й навколишнього середовища, включаючи сприяння альтернативним методам оцінки небезпеки речовин, а також вільному обігу речовин на внутрішньому ринку Європейського Союзу та підвищення конкурентоспроможності хімічної промисловості країн ЄС. В її основу покладені наступні елементи: реєстрація хімічних сполук; оцінка технічного досьє та/або речовини; видача дозволів і обмежень на виробництво й використання; погоджена класифікація й маркування; доступ до інформації.

Нова директива скерована на регулювання виробництва й використання хімічних речовин в Європейському Союзі та безпосередньо стосується широкого кола виробників у різних галузях промисловості, імпортерів, дистриб'юторів і споживачів хімічної продукції в країнах Співтовариства. При цьому безумовно прогнозується істотний вплив і на виробників країн поза ЄС, які здійснюють експортні поставки своєї продукції на європейський ринок і використовують хімічні речовини й суміші, зроблені в ЄС.

Передбачається, що в рамках даного законодавства буде зареєстровано, щонайменше, 30000 існуючих і нових хімічних сполук. Вимоги "REACh", яких повинні будуть дотримуватись виробники, імпортери, споживачі хімічної продукції (у тому числі й українські), залежать від небезпечних властивостей зазначених речовин, їхнього впливу на навколишнє середовище й здоров'я населення, а також передбачуваних масштабів їхнього виробництва й використання. Без реєстрації конкретна хімічна речовина не буде дозволена для виробництва, імпорту, продажу й використанню на території країн Європейського Союзу.

Період адаптації до нового європейського законодавства обмежений. Національні виробники мають можливість здійснювати поставки своєї продукції за старими правилами лише до 01.01.2009. (За матеріалами прес-релізу Колегії Держспоживстандарту України від 23 листопада 2007 р.)

Задачі "REACh":
- Захистити здоров'я людей та навколишнє середовище
- Підтримувати та збільшувати конкурентоспроможність хімічної індустрії ЄС
- Запобігти поділу міжнародного ринку
- Збільшення прозорості
- Інтеграція з міжнародними зусиллями
- Забезпечення перевірок/тестувань без тварин
- Виконувати міжнародні зобов'язання ЄС перед СОТ

Більше інформації Ви знайдете на веб - сторінках Європейського хімічного агентства та Європейської Комісії:
European Chemicals Agency: http://echa.europa.eu/
European Commission:
http://ec.europa.eu/enterprise/reach/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/reach_intro.htm
http://ecb.jrc.it/REACH/

Телефони для довідок: +З8 (О44) З87 88 47, (О5О) З11 88 47, (О67) 895 ЗО 81
Детальніше: www.usq.com.ua