Будьте уважні! З 1 січня 2009 р. потрібно вести звітність по відходам згідно нової Інструкції

ОБЛІК ВІДХОДІВ ТА ПАКУВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ І ТАРИ

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 07.07.2008 р. N 342 "Про затвердження типової форми первинної облікової документації N 1-ВТ "Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари" та Інструкції щодо її заповнення" (зареєстровано в Мін'юсті України 09.09.2008 р. за N 824/15515).

Порядок ведення первинного обліку відходів та пакувальних матеріалів і тари за типовою формою N 1-ВТ "Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари" поширюється на підприємства, установи, організації усіх форм власності, видів економічної діяльності та організаційно-правових форм господарювання і фізичних осіб - підприємців, у процесі діяльності яких утворюються відходи, в тому числі відходи пакувальних матеріалів і тари.

До форми N 1-ВТ не включаються дані про речовини (продукти, сполуки), що є готовою продукцією, яка підлягає подальшому використанню, напівфабрикати, призначені за технологією виробництва для подальшої переробки з метою одержання готової продукції, а також відходи, що надходять до водних об'єктів зі стічними водами та викидаються в атмосферне повітря і які відображаються у формі статистичної звітності N 2-ТП (повітря) "Звіт про охорону атмосферного повітря". Наказом надано зразок складання наказу підприємства, відповідно до якого вводиться в дію типова форма первинної облікової документації N 1-ВТ. Крім того, рекомендовано проводити облік відходів і упаковки за формою N 1-ВТ на паперових або електронних носіях за кожним технологічним процесом, окремою операцією, одиницею устаткування, де утворюються відходи і використовується упаковка.

Наказ набирає чинності з 01.01.2009 р.