Нормативні документи - Фармація
Закони України
Закон України "Про лікарські засоби"
Закон України "Про систему оподаткування"
Закон України "Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування"
Закон України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"
Закон України "Про податок з доходів фізичних осіб"
Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"
Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням"
Закон України "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про застосування електронних контрольно-касових апаратів і товарно-касових книг при розрахунках із споживачами у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг"
Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
Закон України "Про відпустки"
Закон України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори"
Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття"
Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"
Закон України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності"
Закон України "Про оплату праці"
Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я"

Постанови КМ України
Постанова КМ України від 05.09.1996 р. № 1071 "Про порядок закупівлі лікарських засобів закладами та установами охорони здоров'я, що фінансуються з бюджету"
Постанова КМ України від 06.05.2000 р. N 770 "Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів"
Постанова КМ України від 14.11.2000 р. № 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування"
Постанова КМ України від 17.11.2004 р. № 1570 "Про затвердження Правил торгівлі лікарськими засобами в аптечних закладах"
Постанова КМ України від 04.06.2008 р. № 518 "Деякі питання обігу наркотичних засобів і психотропних речовин"
Постанова КМ України від 17.10.2008 р. № 955 "Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення"

Накази МОЗ України
Наказ МОЗ України від 16.03.1993 N 44 "Про організацію зберігання в аптечних закладах різних груп лікарських засобів та виробів медичного призначення"
Наказ МОЗ України від 01.08.2000 N 188 "Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу"
Наказ МОЗ України від 30.10.2001 N 436 "Про затвердження Інструкції про порядок контролю якості лікарських засобів під час оптової та роздрібної торгівлі"
Наказ МОЗ України від 03.12.2001 N 480/294 "Про затвердження Переліку вітчизняних та імпортних лікарських засобів і виробів медичного призначення, ціни на які підлягають державному регулюванню"
Наказ МОЗ України від 25.11.2004 N 569 "Про затвердження обов'язкового мінімального асортименту лікарських засобів для аптек"
Наказ МОЗ України від 26.11.2004 N 577 "Про затвердження переліку товарів, які мають право придбавати та продавати аптечні заклади та їх структурні підрозділи"
Наказ МОЗ України від 15.12.2004 N 626 "Про затвердження Правил виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки"
Наказ МОЗ України від 19.07.2005 N 360 "Про затвердження Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень"
Наказ МОЗ України від 15.05.2006 N 275 "Про затвердження Інструкції із санітарно-протиепідемічного режиму аптечних закладів"
Наказ МОЗ України від 17.08.2007 N 490 "Про затвердження Переліків отруйних та сильнодіючих лікарських засобів"
Наказ МОЗ України від 20.08.2008 N 481 "Про внесення змін та доповнень до деяких наказів МОЗ України"
Наказ МОЗ України від 17.09.2008 N 525 " Про внесення змін до наказу МОЗ України від 19.07.2005 N 360"
Наказ МОЗ України від 03.11.2008 N 633 "Про затвердження Переліку лікарських засобів, дозволених до застосування в Україні, які відпускаються без рецептів з аптек та їх структурних підрозділів"

Інформаційно-довідкові матеріали:
Перелік сильнодіючих лікарських засобів за торговими назвами
Перелік отруйних лікарських засобів за торговими назвами
Переліки комбінованих ЛЗ, що містять наркотичні або психотропні речовини