07 червня 2011
Затверджено Технічний регламент з екологічного маркування (постанова КМУ від 18 травня 2011 року №529)
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=529-2011-%EF
Цей Технічний регламент встановлює вимоги щодо присвоєння і застосування необов'язкового (добровільного) екологічного маркування в Україні, регламентує процедуру розроблення та перегляду екологічних критеріїв.

07 июня 2011
Утвержден Технический регламент по экологической маркировке (Постановление Кабинета Министров Украины от 18 мая в 2011 году №529)
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=529-2011-%EF
Этот Технический регламент устанавливает требования относительно присвоения и применения необязательной (добровольной) экологической маркировки в Украине, регламентирует процедуру разработки и пересмотра экологических критериев.

2011-06-07
Technical regulation on the ecological labeling is approved in Ukraine
(Decision of Cabinet of Ministers of Ukraine from May, 18 in 2011 №529)