ISO/IEC 17025:2017 опубліковано в грудні
Що нового:
Сфера застосування була переглянута, щоб охопити тестування, калібрування і вибірку, пов'язану з наступним калібруванням і тестуванням.
Підхід до процесу тепер відповідає вимогам нових стандартів, таких як ISO 9001 (управління якістю), ISO 15189 (якість медичних лабораторій) та ISO/IEC 17021-1 (вимоги до органів аудиту і сертифікації).
В даний час стандарт приділяє більше уваги інформаційним технологіям і включає використання комп'ютерних систем, електронних записів і підготовку електронних результатів та звітів.
У новій главі представлена концепція мислення, заснованого на оцінці ризику.
Перехідний період - 3 роки. Див. тут

ISO/IEC 17025:2017 опубликован в декабре
Что нового:
Сфера применения была пересмотрена, чтобы охватить тестирование, калибровку и выборку, связанную с последующей калибровкой и тестированием.
Подход к процессу теперь соответствует требованиям новых стандартов, таких как ISO 9001 (управление качеством), ISO 15189 (качество медицинских лабораторий) и ISO/IEC 17021-1 (требования к органам аудита и сертификации).
В настоящее время стандарт уделяет больше внимания информационным технологиям и включает использование компьютерных систем, электронных записей и подготовку электронных результатов и отчетов.
В новой главе представлена концепция мышления, основанного на оценке риска.
Переходный период - 3 года. См. здесь