18 травня 2018 року в Україні вступили в силу нові "ВИМОГИ щодо безпеки та захисту здоров’я працівників під час роботи з екранними пристроями" (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0508-18). Настав час оперативно змінити відповідну інструкцію з охорони праці (ОП).
Також роботодавець зобов'язаний:
1. забезпечити відповідність робочого місця працівника затвердженим Вимогам;
2. навчати та перевіряти знання працівників з питань охорони праці та безпечного використання екранних пристроїв до початку роботи з ними;
3. за необхідності проводити лабораторні дослідження умов праці працівників з метою виявлення ризиків, пов'язаних із погіршенням зору, порушенням фізичного стану, стресом та вживати заходів щодо їх усунення.
Наказ №207 є підзаконним актом щодо охорони праці, тож порушення його вимог є порушенням законодавства про охорону праці. Максимальний розмір штрафу за це, відповідно до ст. 43 Закону "Про охорону праці", не може перевищувати 5% середньомісячного фонду заробітної плати за попередній рік.