Новий підхід до оцінки ризиків з використанням FMEA
Як відомо, у багатьох сферах діяльності підходи до оцінки ризиків подібні. Так у червні 2019 року AAIG та VDA видали нову настанову з FMEA - одному з 41 методу оцінки ризиків описаних у стандарті IEC 31010:2019.
Важливим у AAIG & VDA Handbook є новий підхід, який усуває ті слабкості FMEA, які були відмічені також і в стандарті IEC 60812.
Тепер використовується не тільки RPN (пріоритетне число ризику), але і AP - Action Priority (пріоритетність дій). Тобто АР забезпечує рівень пріоритету дій (високий, середній, низький). Новий підхід більш точно визначає пріоритетність дій відносно ризиків. І цей новий підхід необхідно використовувати в компаніях для управління ризиками.
Більш детально розглядаємо ці питання на наших семінарах

Новый подход к оценке рисков с использованием FMEA
Как известно, во многих сферах деятельности подходы к оценке рисков подобны. Так в июне 2019 года AAIG и VDA издали новое руководство по FMEA - одному из 41 методов оценки рисков описанных в стандарте IEC 31010:2019.
Важным в AAIG & VDA Handbook является новый подход, который устраняет те слабости FMEA, которые были отмечены также и в стандарте IEC 60812.
Теперь используется не только RPN (приоритетное число риска), но и AP - Action Priority (приоритетность действий). Т.е. AP обеспечивает уровень приоритета действий (высокий, средний, низкий). Новый подход более точно определяет приоритетность действий относительно рисков. И этот новый подход необходимо использовать в компаниях для управления рисками.
Более подробно рассматриваем эти вопросы на наших семинарах

Електронна пошта для замовлень

Телефони для довідок: +З8 О44 З87 88 47, О5О З11 88 47, О67 895 ЗО 81
Детальніше про семінари та тренінги: www.usq.com.ua