Наша консультація: Найчастіше проблеми в організаціях, компаніях виникають тому, що немає адекватного аналізу ризиків, аналізу причин помилок, що відсутнє (або зовсім слабе) планування дій для неперервності діяльності (бізнесу) - планування дій при непередбачених обставинах. Це веде до втрат, збитків... Тому в компаніях, організаціях мають бути сильні, навчені команди для аналізу ризиків, аналізу причин помилок та планування дій для неперервності бізнесу

Детальніше: www.usq.com.ua

Наша консультация: Чаще всего проблемы в организациях, компаниях возникают потому, что нет адекватного анализа рисков, анализа причин ошибок, отсутствуют (или очень слабые) планирование действий для непрерывности деятельности (бизнеса) - планирования действий в непредвиденных обстоятельствах. Это приводит к потерям, убыткам… Поэтому в компаниях, организациях должны быть сильные, обученные команды для анализа рисков, анализа причин ошибок и планирования действий для непрерывности бизнеса

Подробнее
: www.usq.com.ua