Управління змінами

Вимога з управління змінами не нова у менеджменті. Теперь ця вимога є і в новій версій стандарту ISO 9001:2015. І треба мати задокументовану інформацію про зміни. Для цього ми рекомендуємо нашим Замовникам Матрицю змін.


Вимога з управління змінами не нова у менеджменті якості. Так, наприклад, в 2012 р. ця вимога була введена у стандарт API Spec Q2 (п. 5.11 Управління змінами), а в 2013 р. - у стандарт API Spec Q1. Також ця вимога є у стандарті IRIS (п. 7.5.1.3 Управління змінами процесу виоробництва). Тепер ця вимога є у новій версії стандарту ISO 9001:2015:
"8.5.6 Управління змінами
Організація повинна аналізувати та управляти змінами у виробництві продукції та послуг в об'ємі, необхідному для забезпечення постійної відповідності вимогам.
Організація повинна зберігати документовану інформацію, яка містить результати аналізу змін, відомості про особи, які дозволили зміни, а також будь-яких діях, що витікають з аналізу".

Для цього Т0В "BAТТ" рекомендує нашим Замовникам Матрицю змін. Матриця змін включає всю необхідну інформацію, як і інформацію про остаточні та/або нові ризики.

Цей підхід апробований на практиці та добре сприймається аудиторами сертифікаційних органів.

Автор: Тихоненко В.В., генеральний директор Т0В "BAТТ"