Виконання вимог нової специфікації API Spec 6D - 24-та версія

Цільова аудиторія
Директор з якості, начальник відділу якості, начальник технічного/технологічного відділу, ключові ІТР

Програма
API Spec 6D Specification for Pipelineand Piping Valves, Twenty-Fourth Edition, Includes Errata 1 (2014), Errata 2 (2014), Errata 3 (2015) and 4 (2015), and Addendum 1 (2015). Введення в дію з 1-го серпня 2015 року.

Вимоги нового стандарту API Spec 6D (24-та версія).

Внесення змін у документи СМЯ, що виконують вимоги стандарту API Spec Q1.

Перший виріб.

Програми якості.

Додаткова інформація:
Тривалість:
3 дні.
Учасники отримають Свідоцтва після успішного складання тестових запитань та матеріали семінару на CD.
Вартість участі
в консультаційному семінарі для одного Учасника:
17 000 грн. без ПДВ.
Керівник консультаційного семінару - Тихоненко В.В., генеральный директор Т0В «ВАТТ», кандидат технічних наук.
Телефони для довідок
: +З8 О44 З87 88 47, +З8 О67 895 ЗО 81.
Для замовлень: vatt @ akademia.kiev.ua
Детальніше про семінари та тренінги: www.usq.com.ua

Выполнение требований новой спецификации API Spec 6D - 24-я версия

Целевая аудитория
Директор по качеству, начальник отдела качества, начальник технического/технологического отдела, ключевые ИТР

Программа
API Spec 6D Specification for Pipelineand Piping Valves, Twenty-Fourth Edition, Includes Errata 1 (2014), Errata 2 (2014), Errata 3 (2015) and 4 (2015), and Addendum 1 (2015). Введение в действие с 1-го августа 2015 года.

Требования нового стандарта API Spec 6D (24-я версия).

Внесение изменений в документы СМК, выполняющей требования стандарта API Spec Q1.

Первое изделие.

Программы качества.

Дополнительная информация:
Продолжительность:
3 дня.
Участники получат Свидетельства после успешной сдачи тестовых вопросов и материалы семинара на CD.
Стоимость участия
в консультационном семинаре для одного Участника:
620 дол. США, 565 евро или грн. (по курсу НБУ).
Руководитель консультационного семинара - Тихоненко В.В., генеральный директор 000 «ВАТТ», кандидат технических наук.
Телефоны для регистрации и получения счета
: +З8 О44 З87 88 47, +З8 О67 895 ЗО 81.
Для заявок: vatt @ akademia.kiev.ua

Подробнее о семинарах и тренингах: www.usq.com.ua