Експертно-консультаційний та тренінговий Центр "ВАТТ"
Экспертно-консультационный и тренинговый Центр "ВАТТ"
VATT Ltd, Union of Experts

akademia@ln.ua
Тел.: +З8 О5О З11 88 47
Тел./факс:
О44 5174З57
Адреса: Київ, вул. П.Орлика, 6-9

Спілка фахівців-експертів з якості
Союз специалистов-экспертов по качеству
Union of Specialists and Experts on Quality

experts@akademia.kiev.ua
Тел.: +З8 О67 895 ЗО 81
Тел./факс:
О44 516472О
Для листів: а/с 2З7, Київ, О2ОО2
Експертно-консультаційний та тренінговий Центр "ВАТТ"
Ми пропонуємо наступні послуги
Консультаціі

Школа сучасного менеджменту

Корпоративні семінари-тренінги
С
пеціалізовані тренінги
Документи для систем управління
Дистанційний консалтинг "ВАТТ"
Аудити закупівель

Менеджер операційного бізнесу
Галузі діяльності клієнтів ЕКТЦ "ВАТТ"
Архів новин
Фото галерея
Русская версия сайта

English version


Замовляйте наші ДОВІДНИКИ / Заказывайте наши СПРАВОЧНИКИ:
"Практичний довідник спеціаліста-еколога" / "Справочник специалиста-эколога"

"Практичний довідник по проведенню аудитів охорони праці" / "Практический справочник по проведению аудитов по охране труда"

"Практичний довідник для оцінки небезпек і ризиків в сфері охорони праці" / "Практический справочник для оценки опсаностей и рисков в сфере охраны труда"

Практичний посібник "СУОП за вимогами ISO 45001:2018" / Практическое пособие "СУОТ по требованиям ISO 45001:2018"

"Практичний довідник спеціаліста з GDP" / "Справочник специалиста по GDP"
"Практичний довідник по професійним небезпекам та ризикам" / "Практический справочник по профессиональным опасностям и рискам"

"Подих-2", 50х40 см, 2004 рік
Автор Наталя Поліщук


"Кавун", 60х55 см, 2003 рік
Автор Наталя Поліщук


"Танок", 60х70 см, 2003 рік
Автор Наталя Поліщук
Шановні колеги, вітаємо Вас на сайті Експертно-консультаційного та тренінгового Центру "ВАТТ" та бажаємо Вам гарного дня
Уважаемые коллеги, приветствуем Вас на сайте Экспертно-консультационного и тренингового Центра "ВАТТ" и желаем Вам хорошего дня
Dear Customers, welcome on VATT Ltd web site. Have a nice day


НОВИНИ / НОВОСТИ / NEWS

Шановні Замовники, Постачальники, Партнери!
Пaндeмiя (коронавірусу соvіd-19) вимагає рішучих заходів від усіх. У тому числі і від нашої компанії - T0В "BАTT". Оцінивши ризики, ми прийняли ряд необхідних дій.
Наш головний пріоритет - люди. Здоров'я наших співробітників, як і співробітників всіх наших бізнес-партнерів має в цей час особливе, першорядне значення
/
Уважаемые Заказчики, Поставщики, Партнеры!

Пaндeмия (коронавируса соvіd-19) требует решительных мер от всех. В том числе и от нашей компании - 000 "BАTT". Оценив риски, мы приняли ряд необходимых действий.
Наш главный приоритет - люди. Здоровье наших сотрудников, как и сотрудников всех наших бизнес-партнеров имеет в это время особенное, первостепенное значение


ТЕМАТИКА консультаційних семінарів та корпоративних тренінгів на 2021 рік /
ТЕМАТИКА консультационных семинаров и корпоративных тренингов на 2021 год

Як підготуватися до виконання специфікацій Американського інституту нафти (АРІ) /
Как подготовиться к выполнению требований спецификаций Американского института нефти (API)


5 квітня 2021 / 5 апреля 2021 / 2021-04-05
Консультаційний семінар: "Впровадження вимог стандартів ISO з управління активами - ДСТУ ISO 55000, ISO 55001, ISO 55002" / Консультационный семинар: "Внедрение требований стандартов ISO по управлению активами - ДСТУ ISO 55000, ISO 55001, ISO 55002"


29 березня 2021 / 29 марта 2021 / 2021-03-29
З 19-го квітня нові консультаційні семінари:
Підприємство: вдосконалення стійкості для діяльності в сучасних умовах
Підприємство: підвищення ефективності діяльності
Підприємство: застосування Agile для вдосконалення бізнесу
Поки ще дистанційно по 2 години в день (всього по 8 годин). Вартість: 2900 грн. без сплати ПДВ /
С 19-го апреля новые консультационные семинары:
Предприятие: усовершенствование устойчивости для деятельности в современных условиях
Предприятие: повышение эффективности деятельности
Предприятие: применение Agile для усовершенствования бизнеса
Пока еще дистанционно по 2 часа в день (всего по 8 часов). Стоимость: 2900 грн. без оплаты НДС


26 березня 2021 / 26 марта 2021 / 2021-03-26
З 17-го квітня почнемо консультаційний семінар: "Ризики та можливості в СУОП, яка діє за вимогами ISO 45001". Поки що дистанційно по 2 години в день (усього 8 годин). Вартість: 1600 грн. без сплати ПДВ / С 17-го апреля начнем консультационный семинар: "Риски и возможности в СУОТ, которая действует в соответствии с требованиями ISO 45001". Пока что дистанционно по 2 часа в день (всего 8 часов). Стоимость: 1600 грн. без оплаты НДС


25 березня 2021 / 25 марта 2021 / 2021-03-25
З 12-го квітня почнемо новий семінар "Вхідний контроль: вимоги та проведення". Поки що дистанційно по 2 години в день (усього 8 годин). Вартість: 1600 грн. без сплати ПДВ / С 12-го апреля начнем новый семинар "Входной контроль: требования и проведение". Пока что дистанционно по 2 часа в день (всего 8 часов). Стоимость: 1600 грн. без оплаты НДС


24 березня 2021 / 24 марта 2021 / 2021-03-24
New API Spec and RP:
3d ed. of the API Spec 20E "Alloy and Carbon Steel Bolting for Use in the Petroleum and Natural Gas Industries" is discussed. 3rd edition of the API Spec 16C "Choke and Kill Equipment" published in March. Effective date is September 2021
4th ed. of the API RP 5A3 "Thread Compounds for Casing, Tubing, Line Pipe, and Drill Stem Elements" is discussed. API has published API Spec 11D1 (4th Ed.) "Packers and Bridge Plugs". Effective data: April, 16 2022


23 березня 2021 / 23 марта 2021 / 2021-03-23
Поки ще світ живе в умовах кoвiднoї пандемії для тих, хто працює для автомобільної промисловості, в минулому місяці були опубліковані рекомендації щодо проведення віддаленого аудиту по VDA 6.3. Запропонована класифікація методів аудиту на основі існуючих факторів ризику та впливу. Дані конкретні рекомендації щодо дистанційного аудиту елементів VDA 6.3 P2-P7. Не обійшли увагою також і елемент Р1. Щодо аудиторського досвіду та кваліфікації, то може аудитору бути зараховано не більше 2-х віддалених аудитів при перевірці 5-ти аудитів, проведених аудитором / Пока еще мир живет в условиях кoвиднoй пандемии для тех, кто работает для автомобильной промышленности, в прошлом месяце были опубликованы рекомендации относительно проведения удаленного аудита по VDA 6.3. Предложенная классификация методов аудита на основе существующих факторов риска и влияния. Даны конкретные рекомендации относительно дистанционного аудита элементов VDA 6.3 P2-P7. Не обошли вниманием также и элемент Р1. Относительно аудиторского опыта и квалификации, аудитору может быть засчитано не более 2-х удаленных аудитов при проверке 5-ти аудитов, проведенных аудитором


19 березня 2021 / 19 марта 2021 / 2021-03-19
Приємно і нам отримувати подяки за добру роботу по API специфікаціям та проведенням внутрішніх аудитів з врахуванням вимог ISO 19011 / Приятно и нам получать благодарности за добрую работу по API спецификациям и проведением внутренних аудитов с учетом требований ISO 19011


10 березня 2021 / 10 марта 2021 / 2021-03-10
"Комплаєнс. Проведення внутрішніх і зовнішніх аудитів" (дистанційний консультаційний семінар) з 29 березня (16 годин - по 2 години на день) /
"Комплаенс. Проведение внутренних и внешних аудитов" (дистанционный консультационный семинар) с 29 марта (16 часов - по 2 часа в день)

26 лютого 2021 / 26 февраля 2021 / 2021-02-26
The standard (2nd ed.) ISO 10013 "Quality management systems - Guidance for documented information" will be published in March
New version of the ISO 10014 "Quality management systems - Managing an organization for quality results - Guidance for realizing financial and economic benefits" will be published this year
New version of ISO 10017 "Quality management - Guidance on statistical techniques for ISO 9001:2015" will be published this year


22 лютого 2021 / 22 февраля 2021 / 2021-02-22
Ми разом з нашими Замовниками досягаємо успіху і в наших консультаціях, і в наших консультаційних семінарах. Нам приємно отримувати слова подяки! / Мы вместе с нашими Заказчиками достигаем успеха и в наших консультациях, и в наших консультационных семинарах. Нам приятно получать слова благодарности!


16 лютого 2021 / 16 февраля 2021 / 2021-02-16
Новий стандарт, який також стосується сфери ризиків: ISO 22341:2021 "Security and resilience - Protective security - Guidelines for crime prevention through environmental design". Цей стандарт надає організаціям керівні принципи для визначення основних елементів, стратегій та процесів щодо запобігання та зниження злочинності та страху перед злочинністю в новому чи існуючому техногенному середовищі. Очікуйте незабаром наш новий консультаційний семінар / Новый стандарт, который также касается сферы рисков: ISO 22341:2021 "Security and resilience - Protective security - Guidelines for crime prevention through environmental design". Этот стандарт предоставляет организациям руководящие принципы для определения основных элементов, стратегий и процессов по предотвращению и снижению преступности и страха перед преступностью в новой или существующей техногенной среде. Ожидайте в скором времени наш новый консультационный семинар


15 лютого 2021 / 15 февраля 2021 / 2021-02-15
Our news: The API STANDARD 20S "Additively Manufactured Metallic Components for Use in the Petroleum and Natural Gas Industries" (1st ed.) will probably be published this year. This standard establishes requirements for three additive manufacturing specification levels (AMSL). These three AMSL designations, AMSL 1, AMSL 2 and AMSL 3, define increasing levels of additive manufacturing technical, quality and qualification requirements


9 лютого 2021 / 9 февраля 2021 / 2021-02-09
Нові додатки до АPI Specifications 5CT та 5B мають бути впроваджені до 1-го серпня 2021 року / Новые дополнения к АPI Specifications 5CT и 5B должны быть внедрены до 1-го августа 2021 года / New Addendums to the API Specifications 5CT and 5B must be implemented by August 1, 2021


8 лютого 2021 / 8 февраля 2021 / 2021-02-08
Our news: API approved off-site (remote) audits until June 30, 2021 for eligible facilities


4 лютого 2021 / 4 февраля 2021 / 2021-02-04
Our news: Addendum 1 to API Spec 5СТ "Specification for Casing and Tubing" (10th Ed.) has been published


3 лютого 2021 / 3 февраля 2021 / 2021-02-03
Our news: Addendum 3 to API Spec 5B "Threading, Gauging, and Inspection of Casing,Tubing, and Line Pipe Threads" (16th Ed.) has been published


АРХІВ НОВИН / АРХИВ НОВОСТЕЙ

Т0B "BАTТ"
Спілка фахівців-експертів з якості
Публікаціі
Стандарти
Сертифікація
Учбові матеріали
Русская версия сайта


Консультаційні семінари-тренінги:
Заповнити ЗАМОВЛЕННЯ на участь
"Виконання вимог специфікації API Spec 6D - 24-та версія"
"Сертифікація по ASME"
"ISO 29001:2020 СМЯ нафтогазової компанії згідно нових вимог"
"Забезпечення неперервності бізнесу. Створення і розвиток системи ВСМ (Business Continuity Management)"
"Управління ризиками в ланцюжках постачань"

"Управління ризиками пов'язаними з втратою знань"
"
ISO 19011:2018 настанови для аудитів систем менеджменту"
"HACCP в закладі громадського харчування"

"HACCP для харчового ринку"
"API Spec Q1. СМЯ. Вступ"
"API Spec Q1 - нові суттєві зміни в специфікації"

"Моторні мастила: класифікації, сертифікації, стандарти"
"API - стандарти Американського інституту нафти"
"API Spec Q2 - Система менеджменту якості за вимогами стандартів API Spec Q2 (1-е видання), ISO 9001:2015 та проведення внутрішніх аудитів з урахуванням вимог стандартів API Q2, ISO 9001 та ISO 19011"

"API Spec Q1 - вимоги до СМЯ: впровадження, сертифікація"
"ISO 9001:2015. Перехід на нову версію стандарту з урахуванням ISO/TS 9002:2016"
"IATF 16949:2016. СМЯ за вимогами стандарту"
"Виготовлення та постачання безпечної харчової упаковки"
"ISO 45001. Системи управління охороною праці. Внутрішні аудити"

"Система менеджменту якості в медичних лабораторіях - сучасні вимоги"
"Поводження з відходами на підприємстві"
Заповнити ЗАМОВЛЕННЯ на участь у семінарі


"Весна", 70х50 см, 2001 рік
Автор Юрій Копчак


"Ромашки", 50х70 см, 2004 рік
Автор Юрій Копчак


"Квіти", 65х65 см, 2003 рік
Автор Юрій Копчак

Бо так Бог полюбив світ, що дав Свого Єдинородного Сина, щоб кожний, хто вірить у Нього, не загинув, але мав життя вічне. Євангеліє від Івана 3:16.
Якщо визнаєш своїми устами Господа Ісуса й повіриш у своєму серці, що Бог підняв Його з мертвих, то спасешся. Послання апостола Павла до Римлян 10:9.
Бо кожен, хто покличе Господнє Ім'я, буде спасений. Послання апостола Павла до Римлян 10:13.
Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Евангелие от Иоанна 3:16.
Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Послание апостола Павла к Римлянам 10:9.
Ибо всякий, кто призовёт имя Господне, спасётся.
Послание апостола Павла к Римлянам 10:13.
For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. The Gospel according to Saint John 3:16.
That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised Him from the dead, thou shalt be saved. The epistle of Paul the apostle to the Romans 10:9.
For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. The epistle of Paul the apostle to the Romans 10:13.