API - стандарти Американського інституту нафти (консультаційний семінар)

Цільова аудиторія
Директори та їхні заступники, керівники та менеджери служб якості та стандартизації, які працюють в нафтогазовому секторі промисловості.

Мета заходу

Ознайомити зі специфікою робіт по стандартам API, роботою з API, отриманням сертифікатів/ліцензій API.

Програма

Стандарти Американського інституту нафти (API).

Обов'язкові вимоги API до СМЯ.

Вартість робіт з API. Як розрахувати приблизну вартість робіт з впровадження вимог стандартів API.
Заявки: укладання, подача.
Договірні відносини з API.

Інвойси.

Додаткові документи API, вимоги яких необхідно виконувати.

Робота з сайтом API.

Підготовка до сертифікаційного/"ліцензуючого" аудиту.

Робота з невідповідностями, встановленими при аудиті.

Практичні приклади.
Рекомендації.
Відповіді на запитання учасників.

Додаткова інформація
Тривалість:
1 день.
Вартість: 5800 грн. без ПДВ.
У вартість входить
: інформаційно-консультаційне обслуговування, роздатковий матеріал в електронному виді, відповіді на запитання.
Свідоцтва (сертифікати) для учасників.
Можливий корпоративний формат - на підприємстві (вартість - договірна).
Керівник семінару
: Тихоненко В.В., Голова Правління Союзу спеціалістів-експертів з якості, генеральний директор ТОВ «ВАТТ», к.т.н.
Телефони для реєстрації та отримання рахунку: +З8 О44 З87 88 47, +З8 О67 895 ЗО 81.
Електронна пошта для замовлень: vatt @ akademia.kiev.ua

Детальніше про семінари та тренінги: www.usq.com.ua

API - стандарты Американского института нефти (консультационный семинар)

Целевая аудитория
Директора и их заместители, руководители и менеджеры служб качества и стандартизации работающие в нефтегазовом секторе промышленности.

Цель мероприятия

Познакомить со спецификой работ по стандартам API, работой с API, получением сертификатов/лицензий API.

Программа

Стандарты Американского института нефти (API).

Обязательные требования API к СМК.

Стоимость работ с API. Как рассчитать примерную стоимость работ по внедрению требований стандартов API.
Заявки: составление, подача.
Договорные отношения с API.

Инвойсы.

Дополнительные документы API, требования которых необходимо выполнять.

Работа с сайтом API.

Подготовка к сертификационному/"лицензирующему" аудиту.

Работа с несоответствиями, установленными при аудите.

Практические примеры.
Рекомендации.
Ответы на вопросы участников.

Дополнительная информация
Продолжительность:
1 день.
Стоимость: 5800 грн. без НДС/чел.
В стоимость входит
: информационно-консультационное обслуживание, раздаточный материал в электронном виде, ответы на вопросы.
Свидетельства (сертификаты) для участников.
Возможен корпоративный формат - на предприятии (цена - договорная).
Руководитель семинара
: Тихоненко В.В., Председатель Правления Союза специалистов-экспертов по качеству, генеральный директор ООО «ВАТТ», к.т.н.
Телефоны для регистрации и получения счета: +З8 О44 З87 88 47, +З8 О67 895 ЗО 81.
Для заявок: vatt @ akademia.kiev.ua

Подробнее о тренингах и семинарах
: www.usq.com.ua