Тематика корпоративних семінарів-практикумів та тренінгів
Експертно-консультаційного та тренінгового Центру "ВАТТ" на 2018 рік
(Керівник семінарів та тренінгів - В.В. Тихоненко)
(www.usq.com.ua)

Загальні програми
"Управління ризиками. Ризики підприємства. Оцінка, попередження, нейтралізація, скорочення" (два дні).
"Управління неперервністю бізнесу Компаніі. (два дні).
"Внутрішні аудити системи управління ризиками в Компанії" (два дні).
"Методи рішення проблем (8 D Problem Solving Process)" (два дні).
"Безпека бізнесу Компанії" (один день).
"Ефективні взаємодії працівників та підрозділів Компанії" (один день).
"Робота з постачальником. Критеріі, оцінки, ранжування. Аудити постачальників. Програма вдосконалення системи постачання" (два дні).
"Бережливе виробництво. Системи: TPM та 5S. ТОВ - тотальна оптимізація виробництва" (один день).
"Прості та практичні рішення для підвищення результативності праці" (два дні).

"
Системи управління енергоефективністю (ISO 50001)" (два дні).
"Менеджмент якості. Практикум для фахівця з якості" (три дні).
"Екологічний менеджмент підприємства. Національні та міжнародні вимоги. Практикум для еколога" (три дні).
"Система управління охороною праці. Національні та міжнародні вимоги. Практикум для інженера з охорони праці" (три дні).
"Проведення соціального аудиту" (два дні).
"Проведення аудитів охорони праці" (два дні).
"Виробничі небезпеки і ризики в організації" (два дні).
"Підготовка та проведення внутрішнього аудиту системи менеджменту з урахуванням вимог ISO 19011" (два дні).
"Розробка, впровадження та сертифікація системи екологічного менеджменту підприємства на відповідність вимогам стандарту ISO 14001" (два дні).
"Розробка, впровадження та сертифікація системи менеджменту професійної безпеки на відповідність вимогам стандарту BS OHSAS 18001" (два дні).
"Розробка та впровадження системи соціальної відповідальності в Компанії з врахуванням вимог ISO 26000, SA 8000" (два дні).

Для підприємств харчової промисловості
"Харчова промисловість: обов'язкові програми, які забезпечують безпеку продуктів харчування" (один день).

Для фармацевтичних компаній
"Виконання Компанією вимог GDP: належна дистрибуторська практика" (один день).
"Аудит системи GDP (інспекції та внутрішні аудити)" (два дні).
"Виконання Компанією вимог GPP: належна аптечна практика" (один день).
"Охорона навколишнього середовища і праці на фармацевтичному (біотехнологічному) підприємстві" (один день).

Для поліграфічних підприємств
"Виконання вимог щодо харчової безпеки при виробництві харчового пакування на поліграфічних підприємствах" (один день).

Для підприємств нафтогазової промисловості
"Впровадження вимог API Spec Q1, API Q2 Американського інституту нафти, стандарту ISO/TS 29001 в організаціях нафтової, нафтохімічної і газової промисловості" (один день).

Позначення скорочень:
СМЯ - система менеджменту якості
СМНС - система менеджменту навколишнього середовища
СМОП - система менеджменту охорони праці
НАССР - метод аналізу небезпек в критичних контрольних точках
ВЗ - відділ закупівель
ВГМ, ВГЕ - відділ головного механіка, відділ головного енергетика
ТРМ - система підтримки виробничого обладнання

Телефони для довідок: +З8 (О44) З87 88 47, (О5О) З11 88 47, (О67) 895 ЗО 81
Електронна пошта для замовлень: vatt @ akademia.kiev.ua Інтернет: www.usq.com.ua


Головна сторінка

Експертно-консультаційний Центр "ВАТТ"

Ми пропонуємо наступні послуги

Консультаціі

Корпоративні семінари-практикуми

Документи для систем управління

Галузі діяльності клієнтів ЕКТЦ "ВАТТ"

Фото галерея

РУССКАЯ ВЕРСИЯ