API Spec Q1 - вимоги до СМЯ: впровадження, сертифікація

Цільова аудиторія
Директори з якості, представники керівництва у СМЯ, керівники відділів якості, ключові менеджери, внутрішні аудитори підприємств

Мета заходу
Надати практичні рекомендації для СМЯ за вимогами API Spec Q1 (10th edition)

ПРОГРАМА
Вступ
API розробив та опублікував 2 стандарти на СМЯ: API Spec Q1 (для виробничих організацій) та API Spec Q2 (для сервісних організацій). Десяту редакцію API Spec Q1 було видано у вересні 2023 року, а другу редакцію стандарту API Spec Q2 - для сервісних організацій було введено в дію у січні 2022 року.

Підприємство, яке бажає отримати ліцензію API на будь-яку продукцію, повинно обов'язково впровадити СМЯ за вимогами API Spec Q1.

Відвідваши наш консультаційний семінар, Слухачі зможуть добре розуміти вимоги API Spec Q1, правильно впроваджувати ці вимоги, а також отримати багато практичних прикладів, переліки документів, що вимагаються, документованих процедур та записів!

"Система менеджменту якості за вимогами стандарту API Spec Q1 (10-те видання), ISO 9001:2015 та проведення внутрішніх аудитів з урахуванням вимог API Q1, ISO 9001:2015 та ISO 19011:2018"
Вимоги стандарту API Spec Q1 (10-та редакція, 2023);
Документи СМЯ;
1. Перелік обов'язкових процедур СМЯ;
2. Перелік обов'язкових записів СМЯ;
підготовка Персоналу; планування, проведення, оцінка результативності підготовки (приклади форм); матриця впливу змін стандартів/специфікацій на Персонал підприємства (приклад); застосування стандарту ISO 10015:2019;
проектування продукції; оцінка ризиків.
застосування в СМЯ стандартів з менеджменту ризиків: ISO 31000:2018, IEC 31010:2019;
оцінка ризику та управління ризиком; ризики та можливості;
планування дій для непередбачених обставин (не штатні ситуації);
закупівлі; визначення критичних компонентів (матеріалів); критичні постачальники - оцінка. Використання вимог стандарту ISO/TS 22318:2021 "Security and resilience - Business continuity management systems - Guidelines for supply chain continuity management";
оцінка ризиків у ланцюжку постачань;
стандарти ISO із забезпечення неперервності бізнесу (ISO 22301, ISO 22313 та ін.) - мінімізація ризиків виникнення інцидентів та зниження втрат від зривів у роботі;
планування якості продукції. Плани якості (приклади);
випуск продукції;
валідація процесів в СМЯ;
профілактичне обслуговування виробничого обладнання;
управління змінами. Матриця змін (приклад);
внутрішні та зовнішні комунікації;
впровадження нових процедур СМЯ;
стандарт ISO 19011:2018 для проведення аудитів першою та другою стороною (внутрішніх аудитів та аудитів постачальників);
планування внутрішніх аудитів, розробка плану внутрішнього аудиту, опитувальник аудиту, приклади. Облік вимог ISO 19011:2018, API Spec Q1, ISO 9001:2015;
управління невідповідностями, проведення корекцій, аналіз причин невідповідностей (методом 5 "Чому?"), проведення коригувальних та запобіжних дій;
проведення аналізу СМЯ вищим керівництвом. Як правильно провести цей аналіз та задокументувати його.
Специфікації API на продукцію. Монограмування продукції.
Подача заявки в API (документи в актуальних редакціях, пов'язані з поданням заявки), листування, підготовка;
Матриця відповідності вимогам API Q1 та Настанова з якості;
робота з API сервісом "myCerts";
контракт у відповідності з національним законодавством, інвойси, оплата;
підготовка до аудиту API;
сертифікаційний аудит (стадії аудиту, тривалість, об'єм аудиту);
аналіз причин невідповідностей зафіксованих на сертифікаційному аудиті, проведення коригувальних (та запобіжних дій) з урахуванням спеціальної Інструкції API;
комунікація з асессором API при розробці коригувальних дій;
отримання сертифікатів;
постійне покращення СМЯ, тренінги Персоналу;
наглядові аудити: підготовка, проведення;
типові невідповідності;
співставлення вимог ISO 9001:2015 та API Spec Q1; інтеграція вимог;
важливість документів API ADVISORY 1,3,6,7,9,10,11,13 (з урахування оновлення версій);
етичний Кодекс аудитора API та Кодекс поведінки ліцензіатів API, сертифікованих APIQR організацій та заявників;
виконання вимог з використання монограми API (вкл. сайти, бланки листів, протоколи випробувань, контракти);
правила купівлі та правила використання стандартів API, дотримання прав копіювання.
Тематика консультаційного семінару розроблена з урахуванням значного практичного досвіду впровадження вимог специфікацій API.
Практичні приклади, рекомендації, обговорення з Учасниками.

Додаткова інформація
Тривалість: 16 годин.
Свідоцтва (сертифікати) для Учасників після письмового тестування.
Матеріали семінару надаються в електронному вигляді.
Вартість: 10500 грн. без ПДВ.
Вартість корпоративної підготовки обговорюється окремо. На запит ми направляємо нашу комерційну пропозицію для проведення корпоративної підготовки.
Телефони для довідок
: +З8 О44 З87 88 47, +З8 О67 895 ЗО 81.
Електронна пошта

Керівник консультаційного семінару
- Тихоненко В.В., генеральний директор Т0В «BAТТ», кандидат технічних наук.
Детальніше про семінари та тренінги: www.usq.com.ua