API Spec Q1 - вимоги до СМЯ: впровадження, сертифікація

Цільова аудиторія
Директори з якості, представники керівництва у СМЯ, керівники відділів якості, ключові менеджери, внутрішні аудитори підприємств

Мета заходу
Надати практичні рекомендації для СМЯ за вимогами API Spec Q1 (10th edition)

ПРОГРАМА
Вступ
API розробив та опублікував 2 стандарти на СМЯ: API Spec Q1 (для виробничих організацій) та API Spec Q2 (для сервісних організацій). Десяту редакцію API Spec Q1 було видано у вересні 2023 року, а другу редакцію стандарту API Spec Q2 - для сервісних організацій було введено в дію у січні 2022 року.

Підприємство, яке бажає отримати ліцензію API на будь-яку продукцію, повинно обов'язково впровадити СМЯ за вимогами API Spec Q1.

Відвідваши наш консультаційний семінар, Слухачі зможуть добре розуміти вимоги API Spec Q1, правильно впроваджувати ці вимоги, а також отримати багато практичних прикладів, переліки документів, що вимагаються, документованих процедур та записів!

"Система менеджменту якості за вимогами стандарту API Spec Q1 (10-те видання), ISO 9001:2015 та проведення внутрішніх аудитів з урахуванням вимог API Q1, ISO 9001:2015 та ISO 19011:2018"
Вимоги стандарту API Spec Q1 (10-та редакція, 2023);
Документи СМЯ;
1. Перелік обов'язкових процедур СМЯ;
2. Перелік обов'язкових записів СМЯ;
підготовка Персоналу; планування, проведення, оцінка результативності підготовки (приклади форм); матриця впливу змін стандартів/специфікацій на Персонал підприємства (приклад); застосування стандарту ISO 10015:2019;
проектування продукції; оцінка ризиків.
застосування в СМЯ стандартів з менеджменту ризиків: ISO 31000:2018, IEC 31010:2019;
оцінка ризику та управління ризиком; ризики та можливості;
планування дій для непередбачених обставин (не штатні ситуації);
закупівлі; визначення критичних компонентів (матеріалів); критичні постачальники - оцінка. Використання вимог стандарту ISO/TS 22318:2021"Security and resilience - Business continuity management systems - Guidelines for supply chain continuity management";
оцінка ризиків у ланцюжку постачань;
стандарти ISO із забезпечення неперервності бізнесу (ISO 22301, ISO 22313 та ін.) - мінімізація ризиків виникнення інцидентів та зниження втрат від зривів у роботі;
планування якості продукції. Плани якості (приклади);
випуск продукції;
валідація процесів в СМЯ;
профілактичне обслуговування виробничого обладнання;
управління змінами. Матриця змін (приклад);
внутрішні та зовнішні комунікації;
впровадження нових процедур СМЯ;
стандарт ISO 19011:2018 для проведення аудитів першою та другою стороною (внутрішніх аудитів та аудитів постачальників);
планування внутрішніх аудитів, розробка плану внутрішнього аудиту, опитувальник аудиту, приклади. Облік вимог ISO 19011:2018, API Spec Q1, ISO 9001:2015;
управління невідповідностями, проведення корекцій, аналіз причин невідповідностей (методом 5 "Чому?"), проведення коригувальних та запобіжних дій;
проведення аналізу СМЯ вищим керівництвом. Як правильно провести цей аналіз та задокументувати його.
Специфікації API на продукцію. Монограмування продукції.
Подача заявки в API (документи в актуальних редакціях, пов'язані з поданням заявки), листування, підготовка;
Матриця відповідності вимогам API Q1 та Настанова з якості;
робота з API сервісом "myCerts";
контракт у відповідності з національним законодавством, інвойси, оплата;
підготовка до аудиту API;
сертифікаційний аудит (стадії аудиту, тривалість, об'єм аудиту);
аналіз причин невідповідностей зафіксованих на сертифікаційному аудиті, проведення коригувальних (та запобіжних дій) з урахуванням спеціальної Інструкції API;
комунікація з асессором API при розробці коригувальних дій;
отримання сертифікатів;
постійне покращення СМЯ, тренінги Персоналу;
наглядові аудити: підготовка, проведення;
типові невідповідності;
співставлення вимог ISO 9001:2015 та API Spec Q1; інтеграція вимог;
важливість документів API ADVISORY 1,3,6,7,9,10,11,13 (з урахування оновлення версій);
етичний Кодекс аудитора API та Кодекс поведінки ліцензіатів API, сертифікованих APIQR організацій та заявників;
виконання вимог з використання монограми API (вкл. сайти, бланки листів, протоколи випробувань, контракти);
правила купівлі та правила використання стандартів API, дотримання прав копіювання.
Тематика консультаційного семінару розроблена з урахуванням значного практичного досвіду впровадження вимог специфікацій API.
Практичні приклади, рекомендації, обговорення з Учасниками.

Додаткова інформація
Тривалість: 24 години.
Свідоцтва (сертифікати) для Учасників після письмового тестування.
Матеріали семінару надаються в електронному вигляді.
Вартість: 10500 грн. без ПДВ. (350 дол. США для нерезидентів).
У вартість входить: інформаційно-консультаційне обслуговування, роздатковий матеріал в електронному вигляді, відповіді на запитання.
Вартість корпоративної підготовки обговорюється окремо. На письмовий запит ми направляємо нашу комерційну пропозицію для проведення корпоративної підготовки.
Вартість корпоративної підготовки обговорюється окремо. На запит ми направляємо нашу комерційну пропозицію для проведення корпоративної підготовки.
Телефони для довідок
: +З8 О44 З87 88 47, +З8 О67 895 ЗО 81.
Електронна пошта

Керівник консультаційного семінару
- Тихоненко В.В., Голова Правління Спілки фахівців-експертів з якості, генеральний директор Т0В «BAТТ», кандидат технічних наук.
Детальніше про семінари та тренінги: www.usq.com.ua