Внутрішні аудити СМ. Аудити постачальника. Віддалені аудити

Цільова аудиторія
Керівники, внутрішні аудитори

Мета заходу
Підготувати для проведення внутрішніх аудитів та аудитів постачальників, включаючи віддалені (дистанційні) аудити

Програма
1. Вимоги стандартів з проведення аудитів.
2. Планування аудитів з уразуванням оцінки ризиків.
3. Підготовка до аудитів.
4. Проведення аудитів (на місці та віддалено).
5. Документування внутрішніх аудитів та аудитів постачальників.
6. Контроль результативності коригувальних дій.
7. Підведення підсумків.

Додаткова інформація
Тривалість: 10 годин (5 днів: з 10:00 до 12:00).
Вартість: 1900 грн. без ПДВ.
Вартість проведення у корпоративному форматі обговорюється із Замовниками.
Кожен Учасник отримає в електронному вигляді: учбові презентаційні матеріали.
Свідоцтва (сертифікати) надсилаються Учасникам поштою разом із актами виконаних робіт.
Керівник консультаційного семінару - Тихоненко В.В.

Електронна пошта для замовлень: vatt @ akademia.kiev.ua
Телефони для довідок
: +З8 (О44) З87 88 47, (О5О) З11 88 47, (О67) 895 ЗО 81
Детальніше про семінари та тренінги: www.usq.com.ua

Внутренние аудиты СМ. Аудиты поставщика. Удаленные аудиты

Целевая аудитория
Руководители, внутренние аудиторы

Цель мероприятия
Подготовить для проведения внутренних аудитов и аудитов поставщиков, включая удаленные (дистанционные) аудиты

Программа
1. Требования стандартов по проведению аудитов.
2. Планирование аудитов с учетом оценки рисков.
3. Подготовка к аудитам.
4. Проведение аудитов (на месте и удаленно).
5. Документирование внутренних аудитов и аудитов поставщиков.
6. Контроль результативности корректирующих действий.
7. Подведение итогов.

Дополнительная информация
Продолжительность: 10 часов (5 дней: с 10:00 до 12:00).
Стоимость: 1900 грн. без оплаты НДС.
Стоимость проведения в корпоративном формате обсуждается с Заказчиками.

Каждый Участник получает в электронном виде: учебные презентационные материалы.
Свидетельства (сертификаты) высылаются Участникам почтой вместе с актами выполненных работ.
Руководитель консультационного семинара - Тихоненко В.В.

Электронная почта для заявок
: vatt @ akademia.kiev.ua
Телефоны для справок
: +З8 (О44) З87 88 47, (О5О) З11 88 47, (О67) 895 ЗО 81
Подробнее о семинарах и тренингах: www.usq.com.ua