СМЯ за вимогами стандарту ISO 19443 (семінар)

Програма
1. Про включення в зовнішні і внутрішні чинники питань ядерної безпеки.
2. Як підтримувати в актуальному стані документовану інформацію, що містить опис виконання вимог ISO 19443.
3. Про забезпечення в організації належного рівня культури ядерної безпеки. Роль вищого керівництва.
4. Включення питань ядерної безпеки у Політику в сфері якості.
5. Призначення відповідальної особи зі складу керівництва організації.
6. Додаткові вимоги стандарту щодо ризиків і можливостей.
7. Обов'язковість врахування ядерної безпеки у цілях в сфері якості.
8. Про нові вимоги з управління змінами.
9. Нове у вимогах щодо забезпечення ресурсами.
10. Доповнення для середовища функціонування процесів.
11. Про зміни в ресурсах для моніторингу та вимірювання.
12. Про підтримку компетентності і кваліфікації. Поінформованість про важливість завдань Персоналу, у тому числі про потенційні наслідки для ядерної безпеки у разі помилок в роботі Персоналу.
13. Додаткові вимоги з управління документованою інформацією.
14. Облік в оперативному плануванні та контролі аспектів управління проектом і конфігурацією.
15. Запобігання обороту контрафактних, фальсифікованих і сумнівних виробів у всій діяльності організації.
16. Доповнення до аналізу вимог щодо продукції та послуг.
17. Розширення вимог з проектування та розробки продукції і послуг.
18. Додаткові вимоги з управління процесами, продукцією і послугами, що постачаються зовнішніми постачальниками. Ланцюжки постачань.
19. Зміни щодо управління виробництвом продукції та наданням послуг.
20. Збереження властивостей продукції, важливої для ядерної безпеки.
21. Додаткові вимоги щодо подальшого обслуговування після постачання продукції.
22. Додаткові вимоги з управління невідповідними результатами процесів.
23. Про облік аспектів культури ядерної безпеки при аналізі та оцінці.
24. Доповнення щодо проведення внутрішніх аудитів та аналізу СМЯ керівництвом.
25. Додаткові вимоги до можливостей для покращення.
26. Доповнення у розділі по невідповідностям і коригувальним діям.

ISO 19443:2018 "Quality management systems - Specific requirements for the application of ISO 9001:2015 by organizations in the supply chain of the nuclear energy sector supplying products and services important to nuclear safety (ITNS)

Додаткова інформація

Тривалість:
1 день (8 годин).
Вартість: 3300 грн.
Учасники отримають Свідоцтва після успішного складання тестових запитань та матеріали на CD.
Керівник семінару: В.В. Тихоненко, генеральний директор Т0В "BAТТ".
Телефони для довідок:
+З8 (О44) З87 88 47, (О5О) З11 88 47, (О67) 895 ЗО 81
Електронна пошта
Детальніше про семінари та тренінги
: www.usq.com.ua