Тихоненко
Валентин Васильович
- Генеральний директор
ЕКТЦ "ВАТТ"
Три наші основні цінності:
Перша цінність - виробнича досконалість.
Ми надаємо нашим споживачам таке співвідношення якості, цін та простоти роботи з нами, з якими на ринку ніхто не працює.
Ми робимо:
-акцент на результативність та ефективність.
Ми надаємо:
- стандартні базові послуги та нестандартні.
Друга цінність - лідерство з продукту.
Ми зосереджуємо своі зусилля на пропозиціі послуг, які розширюють існуючі межі ефективності та якості.
Ми робимо акцент на новизну.
Ми створюємо основу для:

- рішення конкретних завдань.
У нас:
- сильний творчий потенціал та висока швидкість реалізаціі завдань (рішень).
- поетапна організація роботи з чітко визначеною метою кожної стадії та чітко визначеними термінами.
Третя цінність - наближеність до споживача.
Ми знаємо потреби наших клієнтів і постійно адаптуємо наші послуги до запитів конкретних споживачів.
Ми:
- розвиваємо довготривалі відносини зі споживачами;
- глибоко розуміємо та бачимо основну діяльність клієнтів;
- надаємо клієнтам більше, ніж вони очікують;
- працюємо з клієнтами для рішення їх проблем;
- робимо все, щоб клієнт залишився задоволеним.
Наш девіз: Ми пропонуємо Вам найкращі рішення.

Основні принципи
У своій роботі ми орієнтовані на виконання вимог ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 та постійне вдосконалення.

Інтереси замовників і партнерів
Наш основний пріоритет - дотримання інтересів наших замовників і партнерів.

Конфіденційність
Будь-яку інформацію, отриману в процесі роботи із замовниками і партнерами, ми розглядаємо як конфіденційну.

Комплексний підхід
Комплексний підхід до справи - основа наших дій.

Новизна
Ми орієнтовані на самі сучасні вимоги, ми використовуємо нові, ефективні і надійні технології та методи роботи.

Співробітництво
Ми прагнемо до встановлення довгострокових та взаємовигідних, ділових відношень із замовниками і партнерами.
Тематика наших робіт пов'язана з консалтингом з:
- стратегічного розвитку підприємства;
- оцінки системи та оптимізаціі структури;
- реінжинирингу бізнес-процесів;
- оптимізації бізнес-процесів;
- діяльність по виконанню вимог ISO 9001, API Q1, API Q2, ISO 14001, ISO 22000, OHSAS 18001, ISO 45001, ISO 17025, GMP, HACCP, AQAP, ILO та інших;
- підготовки до Конкурсів, тендерів.
Ми також проводимо корпоративні тренінги.

Розробка і впровадження систем менеджменту
На підприємствах, організаціях, компаніях розробляються та впроваджуються як окремі системи менеджменту якості, навколишнього середовища, охорони праці, згідно вимогам міжнародних стандартів ISO та інших, так і інтегровані системи менеджменту.

Управлінський консалтинг
Оцінка системи управління (Оцінювальний управлінський аудит)

Проводиться оцінка стратегіі, організаційноі та функціональноі структури фірми, бізнес-процесів, забезпечення менеджменту необхідною документацією, управлінських навичок менеджерів. Складаються рекомендаціі щодо змін в процедурах та структурах, які слід здійснити для підвищення ефективності діяльності Компаніі.

Оптимізація структури організаціі
Диагоностується діюча структура організаціі. Оцінюються "вузькі місця" в Компаніі. Розробляються окремі документи внутрішньофірмового управління.

Планування та фактичне виконання
Проводиться діагностика планування і виконання планів на підприємстві. Розробляється процедура аналізу основних показників відділу продаж і діяльності підприємства.

Оптимізація корпоративноі культури
Оцінюються і оптимізуються моделі поведінки співробітників в ситуаціях безпосереднього виконання роботи, діловоі взаємодіі та міжособистого спілкування. Проводиться робота з формальними та неформальними лідерами - провідниками корпоративної культури. Оптимізуються традиціі і норми, деталізуються і впроваджуються нові правила. Складається корпоративна Настанова.

Реінжиніринг бізнес-процесів
Проводиться перепроектування складу і послідовності процедур виконання робіт, чіткої регламентаціі розподілення функцій, механізмів взаємодіі співробітників та підрозділів, форм планування, обліку та контролю. Структура та діяльність підрозділів і співробітників оптимізується і документально оформляється в інструкціях.

Документаційне забезпечення управління
Створюється ефективна система документаційного забезпечення управління компаніі, що робить бізнес більш "прозорим" та легко керованим. Результати роботи чітко контролюються, критеріі оцінки визначаються, процедури планування формалізуються, інформаційні потоки управляються, процедури прийняття рішень забезпечуються необхідною інформацією.


Головна сторінка

Експертно-консультаційний Центр "ВАТТ"

Ми пропонуємо наступні послуги

Консультаціі

Корпоративні семінари-практикуми

Документи для систем управління

Галузі діяльності клієнтів ЕКТЦ "ВАТТ"

Фото галерея

РУССКАЯ ВЕРСИЯ