ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНИЙ та ТРЕНІНГОВИЙ ЦЕНТР "ВАТТ"

- проводить діагностику підприємства/організаціі, виділяє сильні і слабкі сторони, для слабких сторін пропонує оптимальні рішення, пропонує оптимізацію структури управління і документообігу;
- проводить корпоративне навчання у сфері управління персоналом, бізнесом, якістю, екологією, працєю, соціальними питаннями, закупівель, контратків, стратегіного планування;
- проводить ідентифікацію, оцінку та аналіз: ризиків, бізнес-процесів;
- проводить підготовку до конкурсів і сертифікаціі;
- проводить аудити маркетинговоі та рекламної діяльності;
- проводить опитування споживачів;
- проводить оцінку бізнесу.

Запрошуємо Вас до співробітництва. Наші консультаційні послуги спрямовані на підвищення результативності та ефективності роботи підприємства. Співробітництво з нами приведе Вас до:
1. Підвищення якості продукціі і робіт.
2. Покращення діяльності.
3. Скорочення витрат.
4. Командноі роботи, оптимізаціі усіх процесів підприємства.

Моніторинг задоволеності наших замовників свідчить про успішну реалізацію консалтингових та тренінгових проектів. Розроблені з нашою допомогою системи менеджменту визнані власниками і топ-менеджерами, міжнародними і національними організаціями і успішно функціонують.

При проведенні консультацій надається допомога у розробці письмових регламентів діяльності.
При проведенні тренінгів надаються навчальні матеріали.
За додатковою інформацією та з інших будь-яких запитань консультацій та тренінгів можна звернутися по електронній пошті: vatt @ akademia.kiev.ua та/або за телефонами:
+З8 (О44) З87 88 47, (О5О) З11 88 47, (О67) 895 ЗО 81

Ми також надаємо наступні послуги:
- консультації з організаційної структури підприємства;
- перевірка існуючих документів, які описують діяльність підприємства;
- визначення обов'язків і відповідальності керуючих робітників;
- розробка політики вищого керівництва в галузі якості;
- розробка процесу аналізу замовлення і договору (контракту) з технічноі, комерційноі та правовоі точок зору;
- консультаціі з розвитку виробництва;
- розробка та підготовка документаціі, іі зберігання, позначення, зміна і розподіл;
- розробка процесу закупівель, оцінки постачальників, використання підрядників;
- консультаціі з приймання та обробки продукціі, яку постачає замовник;
- розробка позначення продукціі, системи ідентифікації та простежуваності;
- консультаціі з підготовки виробництва, процесу планування виробництва;
- консультаціі з виробничих процесів, нагляд за ними;
- методичні рекомендаціі по проведенню вхідного, проміжного та кінцевого контролю;
- консультаціі щодо стану виробничого обладнання, його ідентифікація, ремонт;
- методичні вказівки по робочим місцям і охороні праці;
- підготовка планів внутрішніх аудитів, методичні вказівки щодо перевірок;
- організація проведення перевірок в процесі виробництва та кінцевої перевірки;
- вказівки з реєстрації засобів вимірювання, планування державних та відомчих перевірок, проведенню перевірок;
- рекомендаціі щодо обробки дефектної продукціі;
- консультаціі щодо внутрішнього транспортування, переміщенню матеріалів;
- вказівки щодо упаковки продукціі, іі зберіганню та відправки споживачеві;
- рекомендаціі щодо обробки рекламацій споживачів;
- рекомендаціі з планування та підготовки персоналу підприємства;
- консультаціі з організаціі зв'язку із споживачами;
- надання методичноі допомоги по впровадженню системи управління якістю (системи управління навколишнім середовищем, системи управління охороною праці) у підрозділах та на підприємстві в цілому.

Працюючи з нами, Ви покращите результативність та ефективність роботи підприємства, Ваші клієнти, співробітники та акціонери будуть більш задоволеними, збільшите Ваш дохід.

Головна сторінка

Експертно-консультаційний Центр "ВАТТ"

Ми пропонуємо наступні послуги

Консультаціі

Корпоративні семінари-практикуми

Документи для систем управління

Галузі діяльності клієнтів ЕКТЦ "ВАТТ"

Фото галерея

РУССКАЯ ВЕРСИЯ