ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНИЙ та ТРЕНІНГОВИЙ ЦЕНТР "ВАТТ"

- проводить діагностику підприємства/організацїі, виділяє сильні і слабкі сторони, для слабких сторін пропонує оптимальні рішення, пропонує оптимізацію структури управління і документообігу;
- проводить корпоративну підготовку у сфері управління Персоналом, бізнесом, якістю, екологією, працею, соціальними питаннями, закупівель, контратків, стратегічного планування;
- проводить ідентифікацію, оцінку та аналіз: ризиків, бізнес-процесів;
- проводить підготовку до тендерів і сертифікації;
- проводить оцінку бізнесу.

Запрошуємо Вас до співробітництва. Наші консультаційні послуги спрямовані на підвищення результативності та ефективності роботи підприємства. Співробітництво з нами приведе Вас до:
1. Підвищення якості продукції і робіт.
2. Покращення діяльності.
3. Скорочення витрат.
4. Командної роботи, оптимізації усіх процесів підприємства.

Моніторинг задоволеності наших Замовників свідчить про успішну реалізацію консалтингових та тренінгових проектів. Розроблені з нашою допомогою системи менеджменту визнані власниками і топ-менеджерами, міжнародними і національними організаціями і успішно функціонують.

При проведенні консультацій надається допомога у розробці письмових регламентів діяльності.
При проведенні семінарів та тренінгів надаються матеріали з підготовки.
За додатковою інформацією та з інших будь-яких запитань консультацій та тренінгів можна звернутися на електронну пошту та/або за телефонами:
+З8 (О44) З87 88 47, (О5О) З11 88 47, (О67) 895 ЗО 81

Ми також надаємо наступні послуги:
- консультації з організаційної структури підприємства;
- перевірка існуючих документів, які описують діяльність підприємства;
- визначення обов'язків і відповідальності керуючих Робітників;
- розробка політики вищого керівництва у галузі якості;
- розробка процесу аналізу замовлення і договору (контракту) з технічної, комерційної та правової точок зору;
- консультації з розвитку виробництва;
- розробка та підготовка документації, її зберігання, позначення, зміна і розподіл;
- розробка процесу закупівель, оцінки постачальників, використання підрядників;
- консультації з приймання та обробки продукції, яку постачає Замовник;
- розробка позначення продукції, системи ідентифікації та простежуваності;
- консультації з підготовки виробництва, процесу планування виробництва;
- консультації з виробничих процесів, нагляд за ними;
- методичні рекомендації з проведення вхідного, проміжного та кінцевого контролю;
- консультації щодо стану виробничого обладнання, його ідентифікація, ремонт;
- методичні вказівки по робочим місцям і охороні праці;
- підготовка планів внутрішніх аудитів, методичні вказівки щодо перевірок;
- організація проведення перевірок у процесі виробництва та кінцевої перевірки;
- вказівки з реєстрації засобів вимірювання, планування державних та відомчих перевірок, проведення перевірок;
- рекомендації щодо обробки дефектної продукції;
- консультації щодо внутрішнього транспортування, переміщення матеріалів;
- вказівки щодо упаковки продукції, її зберігання та відправки Споживачеві;
- рекомендації щодо обробки рекламацій Споживачів;
- рекомендації з планування та підготовки Персоналу підприємства;
- консультації з організації зв'язку із Споживачами;
- надання методичної допомоги по впровадженню системи управління якістю (системи управління навколишнім середовищем, системи управління охороною праці) у підрозділах та на підприємстві в цілому


Головна сторінка

Експертно-консультаційний Центр "ВАТТ"

Ми пропонуємо наступні послуги

Консультаціі

Корпоративні семінари-практикуми

Документи для систем управління

Галузі діяльності клієнтів ЕКТЦ "ВАТТ"

Фото галерея