Управління активами та ризик-менеджмент ISO 55000

Програма

1. Система управління активами.

2. Зацікавлені сторони у системі управління активами (СУА), їхні вимоги та очікування, звітність.
3. Активи.
4. Основна термінологія.
5. Переваги від управління активами.
6. Основні принципи управління активами.
7. Елементи системи управління активами.
8. Предметні галузі, що стосуються діяльності з управління активами.
9. Ідентифікація та оцінка ризиків, пов'язаних з активами. Реєстр ризиків. Управління ризиками. Аудит застосованого підходу з управління ризиком та аналіз ризиків вищим керівництвом.
10. Моніторинг та прогноз стану активів.
11. Оцінки цінності активів як сукупності наявних продуктивності, ризиків та витрат.
12. Надання можливостей керівництву для прийняття аргуметованих рішень.
13. Система управління активами. Процеси. Стратегічний план управління активами.
14. Лідерство у СУА, Політика, посадові обов'язки, відповідальність та повноваження.
15. Планування у СУА. Ризики та перспективи. Цілі.
16. Засоби підтримки у СУА: ресурси, компетентніть, поінформованість, обмін інформацією, документи.
17. Функціонування СУА. Оперативне планування та управління. Управління змінами. Аутсорсинг.
18. Оцінка результативності у СУА. Моніторинг, вимірювання, аналіз та оцінка.
19. Внутрішні аудити СУА. Підготовка, проведення, подальші дії.
20. Аналіз СУА керівництвом.
21. Невідповідності та коригувальні дії у СУА.
22. Запобіжні дії. Проактивне виявлення потенційних відмов у продуктивності активів.
23. Покращення СУА.


Додаткова інформація
Тривалість: 2 дні (16 годин).
Вартість: договірна.
Можливий корпоративний формат - на підприємстві (вартість - договірна).
Учасники отримають Свідоцтва після успішного складання тестових запитань та матеріали на CD.
Керівник тренінгу: В.В. Тихоненко, генеральний директор Т0В "BAТТ".
Телефони для довідок:
+З8 (О44) З87 88 47, (О5О) З11 88 47, (О67) 895 ЗО 81
Електронна пошта
Детальніше про семинари та тренінги
: www.usq.com.ua