Сертифікація по ASME

Програма дистанційного тренінгу
Загальна інформація про Американське суспільство інженерів-механіків (ASME).
ASME та ANSI, ASME та ISO.
Стандарти, Кодекси ASME. Використання.
Акредитація з ASME.
Процес сертифікації з ASME: підготовка, застосування вимог, оцінювання, сертифікація.
Подача заявки в ASME. Терміни розгляду. Вартість.
Форми ASME.
Звіти ASME.
Використання знаків ASME.
Верифікація та валідація розрахунків. Стандарти ASME з верифікації та валідації розрахунків.
Застосування ASME Performance Test Codes.
Доступ до стандартів, кодексів ASME. Авторизовані дилери.
Сертифікація персоналу. Рівні. Вартість.

Відповіді на запитання Учасників.
Практичні приклади, рекомендації, обговорення з Учасниками. Технічні консультації та підтримка під час тренінгу. Оцінка зворотного зв'язку тренінгу.

Додаткова інформація
Тривалість:
1 день.
Вартість: 7500 грн. без ПДВ.
У вартість входить
: інформаційно-консультаційне обслуговування, роздатковий матеріал в електронному виді, відповіді на запитання.
Свідоцтва (сертифікати) для Учасників.
Можливий корпоративний формат - на підприємстві (вартість - договірна).
Керівник семінару
: Тихоненко В.В., Голова Правління Союзу спеціалістів-експертів з якості, генеральний директор ТОВ «ВАТТ», к.т.н.
Телефони для реєстрації та отримання рахунку: +З8 О44 З87 88 47, +З8 О67 895 ЗО 81.
Електронна пошта для замовлень: vatt @ akademia.kiev.ua

Детальніше про семінари та тренінги: www.usq.com.ua
Сертификация по ASME

Программа дистанционного тренинга
Общая информация об Американском обществе инженеров-механиков (ASME).
ASME и ANSI, ASME и ISO.
Стандарты, Кодексы ASME. Использование.
Аккредитация по ASME.
Процесс сертификации по ASME: подготовка, применение требований, оценивание, сертификация.
Подача заявки в ASME. Сроки рассмотрения. Стоимость.
Формы ASME.
Отчеты ASME.
Использование знаков ASME.
Верификация и валидация вычислений (расчетов). Стандарты ASME по верификации и валидации вычислений.
Применение ASME Performance Test Codes.
Доступ к стандартам, кодексам ASME. Авторизованные дилеры.
Сертификация персонала. Уровни. Стоимость.

Ответы на вопросы Участников.
Практические примеры, рекомендации, обсуждения с Участниками. Технические консультации и поддержка во время тренинга. Оценка обратной связи тренинга.

Дополнительная информация

Продолжительность:
1 день.
Стоимость: 7500 грн. без НДС/чел.
В стоимость входит
: информационно-консультационное обслуживание, раздаточный материал в электронном виде, ответы на вопросы.
Свидетельства (сертификаты) для Участников.
Возможен корпоративный формат - на предприятии (цена - договорная).
Руководитель семинара
: Тихоненко В.В., Председатель Правления Союза специалистов-экспертов по качеству, генеральный директор ООО «ВАТТ», к.т.н.
Телефоны для регистрации и получения счета: +З8 О44 З87 88 47, +З8 О67 895 ЗО 81.
Для заявок: vatt @ akademia.kiev.ua

Подробнее о тренингах и семинарах
: www.usq.com.ua