Управління інфраструктурою організації - Facility Management (консультаційний семінар)

"Управління інфраструктурою організації" (Facility Management) - важливий напрямок в діяльності будь-якої організації (комерційної, промислової, урядової та ін.). Стандарт ISO 41001 "Управління інфраструктурою організації - Системи менеджменту - Вимоги і настанова з використання" покликаний допомогти усім зацікавленим сторонам у підвищенні ефективності та продуктивності своїх організацій.
Стандарт ISO 41001 визначає вимоги до системи управління інфраструктурою організації в наступних ситуаціях:
1. Коли організації необхідно підтвердити ефективність надання послуг в сфері управління інфраструктурою, які відповідають цілям такої організації.
2. Коли організація націлена на постійне задоволення відповідних потреб зацікавлених сторін та застосовних вимог.
3. Коли організація прагне бути стійкою в умовах конкуренції.
Стандарт ISO 41001 тісно пов'язаний зі стандартами ISO серії 55000 по управлінню активами - Asset Management.
Цей зв'язок ми також розглянемо на нашому семінарі.
Семінар корисний для компаній, які управляють об'єктами нерухомості, а також для спеціалістів підприємств та організацій у сфері відповідальності яких - управління інфраструктурою.

Програма
1. Огляд стандарту ISO 41001:2018
Міжнародні стандарти, які включають управління об'єктами.
Що таке ISO 41001?
Хто може використовувати стандарт ISO 41001?
Переваги впровадження ISO 41001.
Переваги сертифікації.

2. Структура ISO 41001
Відповідність структури ISO 41001 загальній структурі для стандартів на системи менеджменту.
Модель процесу Plan-Do-Check-Act (PDCA).
Підхід ISO 41001 заснований на циклі PDCA.
Методологія процесного підходу в управлінні об'єктами.
Розділи ISO 41001 (4-10).
Контекст організації.
Лідерство.
Планування.
Підтримка.
Операції (робота).
Оцінка діяльності.
Поліпшення.

3. Аудити (внутрішні та зовнішні)
Внутрішні аудити та аудити постачальників.
Сертифікація по ISO 41001: сертифікаційний та наглядові аудити.

4. Про стандарти, які ще потрібні для системи управління інфраструктурою:
ISO 55001, ISO 22301, ISO 31000, IEC 31010, ISO 19011, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, серія стандартів EN 15221.

Додаткова інформація
Тривалість:
2 дні (16 годин).
Вартість:
договірна.
Учасники отримають Свідоцтва після успішного складання тестових запитань та матеріали на CD.
Можливий корпоративний формат - на підприємстві (вартість - договірна).
Керівник семінару
: Тихоненко В.В.,
генеральний директор Т0В «ВАТТ», к.т.н.
Телефони для довідок: +З8 О44 З87 88 47, +З8 О67 895 ЗО 81.

Електронна пошта для замовлень
Детальніше про семінари та тренінги:
www.usq.com.ua