"Практичне застосування ISO 45003:2021 "Системи менеджменту безпеки праці та охорони здоров'я. Психологічне здоров'я та безпека на робочому місці. Керівництво для управління психосоціальними ризиками" в системі управління охороною праці, діючою за вимогами ISO 45001" (консультаційний семінар)

Довідково:
ISO 45003:2021 "Системи менеджменту безпеки праці та охорони здоров'я. Психологічне здоров'я та безпека на робочому місці. Керівництво для управління психосоціальними ризиками" - діє з 08.06.2021. У цьому стандарті розглядаються численні фактори, здатні вплинути на стан психологічного здоров'я працівника, включаючи недостатньо ефективну комунікацію з начальством/колегами, надмірний тиск, недостатньо продумане керівництво і слабку корпоративну культуру.

Програма
Про важливість психологічного здоров'я працівників.
ISO 45003:2021 "Системи менеджменту безпеки праці та охорони здоров'я. Психологічне здоров'я та безпека на робочому місці. Керівництво для управління психосоціальними ризиками".
Практичний Кодекс "Managing the risk of psychosocial hazards at work" (Управління ризиком психосоціальних небезпек на роботі), який діє з 1 квітня 2023 року.
Порівняння ISO 45003:2021 з Практичним Кодексом "Managing the risk of psychosocial hazards at work".
Рекомендації по використанню, впровадженню вимог.
Коригування Реєстрів ризиків та можливостей в СУОП.

Додатково - про стандарти та їх застосування:
BS 45002-2-2019 "Системи менеджменту безпеки та гігієни праці. Загальні настанови щодо застосування ISO 45001, частина 2. Ризики і можливості"
ISO 45004 "Occupational health and safety management - Guidelines on performance evaluation" "Менеджмент охорони здоров'я та безпеки праці. Настанови щодо оцінки діяльності"
ISO 7010:2019 Графічні символи - Кольори безпеки та знаки безпеки - Зареєстровані знаки безпеки (бо український ДСТУ ISO 7010:2019 - ще на версії 2012 року, тобто ідентичний ISO 7010:2012)
ISO/TS 20559:2020 Графічні символи - Кольори безпеки та знаки безпеки - Керівництво з розробки та використання системи знаків безпеки
ISO 20560-1:2020 Інформація про безпеку щодо вмісту трубопроводів та резервуарів - Частина 1: Системи трубопроводів
ISO 20560-2:2023 "Safety information for the content of piping systems and tanks - Part 2: Tanks"
ISO 23601:2020 Ідентифікація безпеки - Знаки плану порятунку та евакуації (бо український ДСТУ ISO 23601:2019 Ідентифікація безпечності. Знаки на планах евакуації (ISO 23601:2009, IDT) - ще на версії 2009 р.).

Додаткова інформація
Тривалість: 16 годин.
Форма проведення: можлива корпоративна форма семінару - на місці у Замовника та дистанційно (по 2 години в день по узгодженому графіку).
Вартість: договірна.

Учасники отримають Свідоцтва після успішного складання тестових запитань та матеріали семінару.

Керівник консультаційного семінару: В.В. Тихоненко, генеральний директор Т0В "BAТТ".
Телефони для довідок:
+З8 (О44) З87 88 47, (О5О) З11 88 47, (О67) 895 ЗО 81
Електронна пошта
Детальніше про семінари та тренінги
: www.usq.com.ua