Система комплаєнс менеджменту за вимогами ISO 37301:2021

Консультаційний семінар присвячений питанням як організації розробити, впровадити, підтримувати, оцінювати і вдосконалювати систему комплаєнс менеджменту - систему управління відповідністю.
Це - єдиний в Україні консультаційний семінар з такою програмою та матеріалами.
За результатами дослідження KPMG, присвяченого пріоритетам розвитку функції комплаєнс у компаніях України, СНД і ближнього зарубіжжя, яке було проведено в 2020 році, пріоритетними сферами комплаєнсу визначено: антикорупційний комплаєнс (93% компаній-респондентів), комплаєнс у сфері дотримання норм ділової етики (80%), захисту персональних даних (59%) і забезпечення конфіденційності інформації (55%), а також антимонопольний комплаєнс (54%).

В Програмі семінару ми розглянемо
:
1) вимоги нового стандарту в області комплаєнс - ISO 37301:2021 "Система управління відповідністю - Вимоги з керівництвом по застосуванню" та дамо рекомендації по впровадженню цих вимог;
2) вимоги ISO 37001:2016 "Система антикорупційного менеджменту - Вимоги з керівництвом по застосуванню" та вимоги нового стандарту ISO 37002:2021 "Системи управління повідомленнями про порушення - Настанови" та надамо рекомендації щодо застосування в системі комплаєнс менеджменту;
3) використання в системі комплаєнс менеджменту Закону України "Про запобігання корупції", документу НАЗК "Методичні рекомендації щодо підготовки та реалізації антикорупційних програм юридичних осіб";
4) використання в системі комплаєнс менеджменту документів: "Керівництво з оцінки корпоративних комплаєнс-програм" Міністерства юстиції США (2019); "Основні комплаєнс-вимоги управління з контролю за іноземними активами казначейства США (OFAC)" (2019); "Керівництво щодо оцінки комплаєнс-програми" Бюро по боротьбі з шахрайством в особливо великих розмірах Великої Британії (SFO) (2020);
5) використання в системі комплаєнс менеджменту стандартів ISO 31000:2018 "Менеджмент ризиків. Принципи та настанови" та IEC 31010:2019 "Ризик-менеджмент. Методи оцінки ризику";
6) документація системи комплаєнс менеджменту;
7) проведення внутрішніх аудитів системи комплаєнс менеджменту з використанням вимог ISO 19011:2018 "Настанови щодо проведення аудитів систем управління";
8) аналіз та вдосконалення системи комплаєнс менеджменту.

Для Учасників: презентації, методика внутрішнього аудиту системи комплаєнс менеджменту, методика управління змінами, методика управління невідповідностями та проведення коригувальних дій (з використанням стандарту IEC 62740:2015 "Аналіз кореневої причини"). Презентації та методики - в електронному вигляді.

Додаткова інформація
Тривалість:
24 години. (Дистанційно - по 2 години в день).
Вартість: 16 000 грн. без сплати ПДВ.

Учасники отримають Свідоцтва після успішного складання тестових запитань.

Керівник семінару: В.В. Тихоненко, генеральний директор ЕКТЦ "BAТТ".
Телефони для довідок:
+З8 (О44) З87 88 47, (О5О) З11 88 47, (О67) 895 ЗО 81
Електронна пошта
Детальніше про семінари та тренінги
: www.usq.com.ua