Забезпечення неперервності бізнесу. Створення та розвиток системи ВСМ (Business Continuity Management) за вимогами ISO 22301:2019 (консультаційний семінар)

Мета заходу
Підготувати Учасників до створення та розвитку систем забезпечення неперервності бізнесу (BCM)

Цільова аудиторія
Директори та їх заступники, ризик-менеджери, керівники систем менеджменту

Програма

Як в Україні, так і в інших країнах у підприємств виникають збої в роботі. Уважний аналіз цих збоїв показує, що на підприємствах відсутні ефективні системи забезпечення неперервності бізнесу. Такі системи є в успішних західних компаніях. Їхня успішна діяльність із застосуванням методів забезпечення неперервності бізнесу стимулювала появи ряду міжнародних та національних стандартів.
На цьому консультаційному семінарі надається інформація за вимогами таких стандартів, наведемо практичні приклади інструкцій, планів, форм.

1. Стандарт ISO 22301 та інші стандарти із забезпечення неперервності бізнесу.
2. Методологія, яка використовується в системах забезпечення неперервності бізнесу.
3. Планування системи забезпечення неперервності бізнесу.
4. Цілі та плани.
5. Функції, відповідальність та повноваження.
6. Підготовка та компетентність у системі забезпечення неперервності бізнесу.
7. Впровадження.
8. Документи та записи.
9. Аналіз неперервності бізнесу компанії (причетні сторони, аналіз впливу на бізнес).
10. Карта процесу.
11. Оцінка ризику.
12. Обробка ризику (прийняття, зниження, зупинка, план).
13. Заходи у відповідь на інцидент.
14. Основні рівні прийняття рішень.
15. Стратегії відновлення діяльності.
16. Плани, приорітети.
17. Людські фактори та суспільна точка зору.
18. Тренування.
19. Внутрішні та зовнішні аудити.
20. Коригувальні дії.
21. Запобіжні дії.
22. Постійне покращення системи забезпечення неперервності діяльності.

Додаткова інформація
Тривалість:
1 день (8 годин).
Вартість: договірна.
Учасники отримають Свідоцтва після успішного складання тестових запитань та матеріали на CD.
Керівник семінару: В.В. Тихоненко, генеральний директор Т0В "BAТТ".
Телефони для довідок:
+З8 (О44) З87 88 47, (О5О) З11 88 47, (О67) 895 ЗО 81
Електронна пошта
Детальніше про семінари та тренінги
: www.usq.com.ua