API Spec Q2 - Система менеджменту якості нафтогазової компанії за вимогами API Spec Q2

У 2012 році був введений стандарт API Spec Q2 - для сервісних організацій, які надають послуги для нафтогазової промисловості (бурові, експлуатуючі, ремонтні, інжинірингові і т.п.). А 14 липня 2021 року опублікована 2-га версія специфікаці

Відвідавши наш консультаційний семінар, Ви зможете добре розуміти вимоги API Spec Q2, розуміти, як правильно впроваджувати ці вимоги, а також Ви отримаєте багато практичних прикладів, переліки необхідних документованих процедур та записів!

ПРОГРАМА
Система менеджменту якості з вимог стандарту API Spec Q2 (2-ге видання), ISO 9001 та проведення внутрішніх аудитів з урахуванням вимог API Q2, ISO 9001 та ISO 19011
вимоги стандарту API Spec Q2 (2-га редакція, 2021);
процесний підхід;
документи СМЯ (Політика, цілі, KPI, Настанова з якості, процедури та записи, інші необхідні документи), розробка, аналіз на адекватність вимогам стандартів;
1. Перелік обов'язкових процедур СМЯ;
2. Перелік обов'язкових записів СМЯ;

підготовка Персоналу; планування, проведення, оцінка результативності підготовки;
компетентність Персоналу, огляд вимог стандарту ISO/TS 17969:2017 "Petroleum, petrochemical and natural gas industries. Guidelines on competency management for well operations personnel" - Настанова з управління компетентністю для Персоналу, який експлуатує свердловини;
про стандарти API Spec, API STD, API RP, які можуть відноситися до тематики що розглядається;
короткий огляд стандартів з менеджменту ризиків: ISO 31000, IEC 31010;
оцінка ризику та управління ризиком; ризики та можливості;
проектування та розробка послуги; оцінка ризиків;

стандарти ISO з забезпечення безперервності бізнесу (ISO 22301, ISO 22313 та ін.) - мінімізація ризиків виникнення інцидентів та зниження втрат від зривів у роботі;
планування дій для непередбачених обставин (не штатні ситуації);
закупівлі; постачальники - оцінка; ризику у ланцюжках постачань;

планування якості послуг. Плани якості (приклади);
надання послуг;
управління змінами. Матриця змін (приклад);
внутрішні та зовнішні комунікації;
впровадження нових процедур СМЯ;
інтеграція з існуючою системою менеджменту;
стандарт ISO 19011 для проведення аудитів першою та другою стороною (внутрішніх аудитів та аудитів постачальників);
планування внутрішніх аудитів, розробка плану внутрішнього аудиту, опитувальник аудиту, приклади. Урахування вимог ISO 19011, API Spec Q2, ISO 9001;
управління невідповідностями, проведення корекцій, аналіз причин невідповідностей, проведення коригувальних дій;
проведення аналізу СМЯ вищим керівництвом. Як правильно провести цей аналіз та задокументувати його;
сфера дії СМЯ з API Q2;
складання заявочних документів у API, листування, підготовка; Матриця відповідності (API Spec Q2 Conformity Matrix) та Настанова з якості;
контракт, інвойси, оплата;
підготовка до аудиту API;
сертифікаційний аудит (стадії);
аналіз причин невідповідностей зафіксованих на сертифікаційному аудиті, проведення коригувальних (та запобіжних дій), сповіщення про них API;
переписка з асесором API;
отримання сертифікатів;
постійне покращення СМЯ, тренінги Персоналу;
наглядові аудити: підготовка, проведення;
важливість документів API ADVISORY (1, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 13);
етичний Кодекс аудитора API та Кодекс поведінки ліцензіатів API, сертифікованих APIQR організацій та заявників;
правила купівлі та правила використання стандартів API, дотримання прав копіювання;

інструкція API з відповідей на невідповідності, які задокументовані на аудиті.

Практичні приклади, рекомендації, обговорення з Учасниками.

Додаткова інформація:
Тривалість:
16 годин.
Вартість:
10500 грн. без ПДВ.
Учасники отримають Свідоцтва після успішного складання тестових запитань та матеріали на CD.
Керівник консультаційного семінару
: В.В. Тихоненко, генеральний директор Т0В "BAТТ".
Можливий корпоративний формат - на підприємстві (вартість - договірна).
Телефони для довідок
: +З8 О44 З87 88 47, +З8 О67 895 ЗО 81.
Електронна пошта
Детальніше про семінари та тренінги
: www.usq.com.ua