Система управління економічною безпекою підприємства (консультаційний семінар)

Програма
1. Поняття економічної безпеки.
2. Система управління економічною безпекою підприємства (СУЕБ). Задачі СУЕБ. Основні елементи СУЕБ.
3. Посадові обов’язки, відповідальність і повноваження.
4. Впровадження та функціонування системи економічної безпеки підприємства. Документи, записи в СУЕБ та їх зберігання.
5. Економічна безпека в системі корпоративних відносин підприємства.
6. Критичні та не критичні закупівлі. Оцінка постачальників. Тендери.
7. Аутсорсинг. Верифікація підрядників.
8. Ідентифікація, аналіз та оцінювання загроз економічній безпеці підприємства.
9. Управління ризиками в СУЕБ. Стандарти по управлінню ризиками.
10. Складання Реєстру ризиків. Актуалізація Реєстру ризиків.
11. Забезпечення безперервності бізнесу.
12. Внутрішній та зовнішній інформаційний обмін.
13. Управління змінами в СУЕБ. Матриця змін.
14. Взаємодія СУЕБ з системами управління: активами, проектами, ризиками, безперервністю бізнесу, інформаційною безпекою, ланцюжком постачань, антикорупційною діяльністю, соціальною відповідальністю, техногенною безпекою та охороною праці, харчовою безпекою (НАССР), а також екологічним менеджментом.
15. Підготовка Персоналу в СУЕБ.
16. Підготовка внутрішніх аудиторів СУЕБ.
17. Проведення внутрішніх аудитів СУЕБ. Документування СУЕБ.
18. Коригування в СУЕБ. Визначення причин помилок.
19. Аналізування дієвості СУЕБ вищим керівництвом.
20. Покращення СУЕБ.

Додаткова інформація
Тривалість: 2 дні (16 годин).
Вартість:
6500 грн. без ПДВ.
Учасники отримають Свідоцтва після успішного складання тестових запитань та матеріали на CD.
Керівник семінару: Тихоненко В.В., к.т.н., генеральний директор Т0В «ВАТТ».
Електронна пошта
Телефони для довідок: +З8 О44 З87 88 47, О5О З11 88 47, О67 895 ЗО 81
Детальніше про семінари та тренінги: www.usq.com.ua