Впровадження вимог стандарту відповідального видобутку корисних копалин (Standard for Responsible Mining) (семінар)

Цей стандарт - для підтримки сталого розвитку у видобутку корисних копалин для компаній направлених на стійкий розвиток. Стандарт відповідального видобутку корисних копалин (Standard for Responsible Mining) визначає набір цілей та основні вимоги щодо діяльності з екологічної та соціально відповідальної практики. Стандарт є добровільним для впровадження на промислових рудниках та шахтах. Виконання вимог цього стандарту також є одним з доказів при оцінці ESG-факторів компаній, направлених на стійкий розвиток (не фінансова звітність)

Додаткова інформація

Вартість
: договірна.

Учасники отримають Свідоцтва після успішного складання тестових запитань та матеріали на CD.

Керівник семінару: В.В. Тихоненко, генеральний директор ЕКТЦ "BAТТ".
Телефони для довідок:
+З8 (О44) З87 88 47, (О5О) З11 88 47, (О67) 895 ЗО 81
Електронна пошта
Детальніше про семінари та тренінги
: www.usq.com.ua


Внедрение требований стандарта ответственной добычи полезных ископаемых (Standard for Responsible Mining) (семинар)

Этот стандарт - для поддержки устойчивого развития в добыче полезных ископаемых для компаний направленных на устойчивое развитие. Стандарт ответственной добычи полезных ископаемых (Standard for Responsible Mining) определяет набор целей и основные требования в деятельности по экологической и социальной ответственной практике. Стандарт является добровольным для внедрения на промышленных рудниках и шахтах. Выполнение требований этого стандарта также является одним из доказательств при оценке ESG-факторов компании, направленных на устойчивое развитие (не финансовая отчетность)

Дополнительная информация
Стоимость: договорная.
Участники получат Свидетельства после успешной сдачи тестовых вопросов и материалы на CD.

Руководитель семинара: В.В. Тихоненко, генеральный директор ЭКТЦ "ВАТТ".
Телефоны для справок:
+З8 (О44) З87 88 47, (О5О) З11 88 47, (О67) 895 ЗО 81
Электронная почта
Подробнее о семинарах и тренингах
: www.usq.com.ua