Управління юридичними ризиками за вимогами ISO 31022

Організації працюють у складному середовищі з багатьма різними ризиками, у тому числі і з юридичними ризиками. Управління юридичними ризиками допомагає посиленню захисту організації.
Недотримання вимог та очікувань зацікавлених сторін можуть мати значні та негайні негативні наслідки, які можуть вплинути на діяльність та репутацію організації та можуть призвести до карного переслідування вищого керівництва.


Мета цього консультаційного семінару спрямована на те, щоб Учасники могли:
- краще розуміти та оцінювати масштаби та наслідки юридичних проблем та ризиків;
- виявляти, аналізувати та оцінювати юридичні ризики та забезпечувати систематичний спосіб прийняття зважених рішень.


Програма
Вступ.
Про стандарти з ризик-менеджменту, аналізу виявлення на бізнес та неперервність бізнесу, комплаєнсу та ін. (ISO 31000, IEC 31010, ISO 22317, ISO 22301, ISO 19600, ISO 19011).
Процес управління юридичним ризиком на основі ISO 31022:2020 "Risk management - Guidelines for the management of legal risk".
Зовнішній контекст юридичного ризику.
Внутрішній контекст юридичного ризику.
Визначення критеріїв юридичного ризику.
Оцінка юридичного ризику: ідентифікація, аналіз, оцінка.
Обробка юридичного ризику: вибір варіантів обробки; розробка та впровадження плану обробки ризиків. Ключові індикатори ризику (KRI).
Механізми комунікації (внутрішньої та зовнішньої), консультацій та звітності для управління юридичними ризиками.
Впровадження управління юридичними ризиками.
Політика управління юридичними ризиками.
Ролі та функції управління юридичними ризиками.
Інтеграція управління юридичними ризиками.
Розподілення ресурсів для управління юридичними ризиками.
Обізнаність про юридичні ризики.
Ключові положення контракту, які слід враховувати для мінімізації юридичного ризику.
Приклади:
1. Приклад методу ідентифікації юридичного ризику - Матриця ідентифікації юридичного ризику (LRIM).
2. Приклад реєстру юридичних ризиків.
3. Приклад оцінки вірогідності подій, пов'язаних з юридичним ризиком.
4. Приклад оцінки наслідків подій, пов'язаних з юридичним ризиком.

Додаткова інформація
Тривалість
: 2 дні (16 годин).
Вартість: 5900 грн. без ПДВ.
Учасники отримають Свідоцтва після успішного складання тестових запитань та матеріали семінару на CD.
Керівник консультаційного семінару: В.В. Тихоненко, генеральний директор Т0В "ВАТТ".
Телефони для довідок:
+З8 (О44) З87 88 47, (О5О) З11 88 47, (О67) 895 ЗО 81
Електронна пошта
Детальніше про семінари та тренінги
: www.usq.com.ua