Виробнича діяльність у потенційно вибухонебезпечних атмосферах. ATEX директиви, національні вимоги та їх застосування на підприємстві. Аудити безпеки

Забезпечення виробничо-технічної безпеки підприємства - невід'ємна частина повсякденної діяльності підприємства відносно забезпечення безперервності діяльності, виробництва і бізнесу, охорони життя та здоров'я людей, а також охорони навколишнього природного середовища.
Деякі підприємства мають обладнання, процеси, діяльність у потенційно вибухонебезпечних атмосферах. Ризики, пов'язані з цим можуть призводити до великих матеріальних збитків для підприємства, зниженню його іміджу як надійного партнера.
Для того, щоб забезпечити виробничо-технічну безпеку підприємства необхідні сучасні знання у Персоналу, надійна система промислової безпеки.
Цей консультаційний семінар спрямований на вдосконалення знань Персоналу підприємств, у яких є обладнання, процеси, діяльність в потенційно вибухонебезпечних атмосферах.

Програма
- Директиви ЄС:
1) ATEX 114 - вимоги до обладнання (Директива ATEX 2014/34/EU - замінила директиву 94/9/ЄС - ATEX 95).
2) ATEX 153 - робота в потенційно вибухонебезпечному середовищі (Директива 99/92 - бувша АТЕХ 137).
- Походження АТЕХ директив.
- Директива 2014/34/EU - обладнання та захисні системи, призначені для застосування в потенційно вибухонебезпечних атмосферах (розглянемо український "Технічний регламент обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах").
- Директива 1999/92/ЄC для робочого місця - мінімальні вимоги для покращення безпеки, охорони праці та здоров'я робітників, які піддаються потенційному ризику вибухонебезпечної атмосфери (розглянемо українські вимоги, обов'язкові до застосування: НПАОП 0.00-7.12-13 "Вимоги роботодавців стосовно забезпечення безпечного виконання робіт у потенційно вибухонебезпечних середовищах").
- Національні вимоги та регламентуючі документи, які стосуються вибухо - та пожежо - небезпек: Закони України, НПАОП, НАПБ, ДБН, ДСТУ, Технічні регламенти.
- Класифікація пожежонебезпечних та вибухонебезпечних зон. Документування. Контроль.
- Оцінка небезпек та ризиків для запобігання пожежонебезпечних та вибухонебезпечних ситуацій.
- Аудити безпеки. Методика планування, проведення, документування.


Додаткова інформація

Тривалість
: 16 годин.
Вартість: договірна.

Учасники отримають Свідоцтва після успішного складання тестових запитань та матеріали на CD.

Керівник консультаційного семінару: В.В. Тихоненко, генеральний директор Т0В "BAТТ".
Телефони для довідок:
+З8 (О44) З87 88 47, (О5О) З11 88 47, (О67) 895 ЗО 81
Електронна пошта
Детальніше про семінари та тренінги
: www.usq.com.ua