Аудити охорони праці на підприємстві (тренінг)

Цільова аудиторія

Директори з охорони праці, начальники служб охорони праці, інженери з охорони праці, експерти, фахівці ФССНВ, фахівці страхових компаній

Мета заходу

Вдосконалення, розвиток знань в сфері охорони праці, проведення аудиту охорони праці

Програма

Стаття 13 Закону України «Про охорону праці» для забезпечення функціонування системи управління охороною праці (СУОП) на підприємстві зобов'язує роботодавця організовувати проведення аудиту охорони праці.
Згідно НПАОП 0.00-4.35 (п.3.12) служба охорони праці має брати участь у проведенні внутрішнього аудиту охорони праці.

На нашому тренінгу ми викладемо підхід щодо проведення аудитів охорони праці на основі міжнародних підходів та практик з врахуванням національної специфіки.

Вимоги законодавства, НПА та вимоги стандартів.
Основи аудитів охорони праці:

1. Основні відомості про аудити охорони праці: 4 види аудитів.
2. Аудит СУОП (OHSAS 18001, ISO 45001).
3. Інші аудити ОП.
4. Вимоги до аудиторів.
5. Відповідальність і повноваження при проведенні аудитів охорони праці.
6. Планування. Складання програми та графіків аудитів.
7. Використання опитувальних листів. Складання опитувальних листів (базові, оперативні).
8. Порядок проведення аудитів.
9. Оформленння результатів аудитів. Форми документів.
10. Визначення причин помилок/невідповідностей.
11. Усунення помилок і причин помилок: корекції, коригувальні дії.
12. Контроль усунення помилок/виконання корекцій та проведення коригувальних дій.
13. Перевірка результативності коригувальних дій.
14. Аналіз даних, отриманих в ході аудитів охорони праці.
15. Інформування керівництва про результати аналізу даних, отриманих в ході аудитів охорони праці.
16. Практичні завдання та приклади. Тестування.

- Навчальні матеріали (презентації, довідкові матеріали).
- Документи аудиту (методики, форми звітності аудиту).
- Приклади документів.

Наш тренінг є новітнім, бо на ньому йдеться не тільки про аудит СУОП (як зазвичай), а ще й про інші види аудитів ОП. На ньому учасники отримають нові знання щодо проведення аудитів охорони праці. Це потрібно для постійного вдосконалення системи управляння охороною праці підприємства.
Цей тренінг проводиться в рамках перепідготовки/підвищення кваліфікації фахівців з охорони праці тв внутрішніх аудиторів підприємства.


Заявка

Додаткова інформація:
Тривалість:
2 дні.

Вартість: 3790 грн. без ПДВ.
За результатами тренінгу учасникам буде видано свідоцтва (сертифікати).
Керівник тренінгу: Тихоненко Валентин Васильович, к.т.н., генеральний директор ТОВ "ВАТТ". (Досвід роботи в сфері СУОП - біля 25 років. Публікації: "Практичний довідник спеціаліста з охорони праці" під ред. В.В. Тихоненка; статті "Ідентифікація та оцінка ризиків", "Стандарти безпечності" та ін.).
Телефони для довідок: +З8 О44 З87 88 47, О5О З11 88 47, О67 895 ЗО 81
Електронна пошта для замовлень
: vatt @ akademia.kiev.ua
Детальніше про семінари та тренінги: www.usq.com.ua