Аудити охорони праці на підприємстві (семінар)

Цільова аудиторія

Директори з охорони праці, начальники служб охорони праці, інженери з охорони праці, експерти, фахівці

Мета заходу

Вдосконалення, розвиток знань в сфері охорони праці, проведення аудиту охорони праці

Програма

Стаття 13 Закону України «Про охорону праці» для забезпечення функціонування системи управління охороною праці (СУОП) на підприємстві зобов'язує роботодавця організовувати проведення аудиту охорони праці.
Згідно НПАОП 0.00-4.35 (п. 3.12) служба охорони праці має брати участь у проведенні внутрішнього аудиту охорони праці.

На цьому семінарі ми викладемо підхід щодо проведення аудитів охорони праці на основі міжнародних підходів та практик з врахуванням національної специфіки.

Вимоги законодавства, НПА та вимоги стандартів.
Основи аудитів охорони праці:

1. Основні відомості про аудити охорони праці: 4 види аудитів.
2. Аудит СУОП (OHSAS 18001, ISO 45001).
3. Інші аудити ОП.
4. Вимоги до аудиторів.
5. Відповідальність і повноваження при проведенні аудитів охорони праці.
6. Планування. Складання програми та графіків аудитів.
7. Використання опитувальних листів. Складання опитувальних листів (базові, оперативні).
8. Порядок проведення аудитів.
9. Оформленння результатів аудитів. Форми документів.
10. Визначення причин помилок/невідповідностей.
11. Усунення помилок і причин помилок: корекції, коригувальні дії.
12. Контроль усунення помилок/виконання корекцій та проведення коригувальних дій.
13. Перевірка результативності коригувальних дій.
14. Аналіз даних, отриманих в ході аудитів охорони праці.
15. Інформування керівництва про результати аналізу даних, отриманих в ході аудитів охорони праці.
16. Практичні завдання та приклади. Тестування.

- Матеріали підготоовки (презентації, довідкові матеріали).
- Документи аудиту (методики, форми звітності аудиту).
- Приклади документів.

Наш семінар є новітнім, бо на ньому йдеться не тільки про аудит СУОП (як зазвичай), а ще й про інші види аудитів ОП. На ньому Учасники отримають практичну інформацію щодо проведення аудитів охорони праці. Це потрібно для постійного вдосконалення системи управління охороною праці підприємства.

Цей семінар проводиться в рамках перепідготовки фахівців з охорони праці та внутрішніх аудиторів підприємства.


Додаткова інформація
Тривалість:
2 дні.
Вартість: 10900 грн.
Учасники отримають Свідоцтва після успішного складання тестових запитань та матеріали на CD.
Керівник семінару: В.В. Тихоненко, генеральний директор ЕКТЦ "BAТТ".
Телефони для довідок:
+З8 (О44) З87 88 47, (О5О) З11 88 47, (О67) 895 ЗО 81
Електронна пошта
Детальніше про семінари та тренінги
: www.usq.com.ua