Whistleblowing MS - Система управління повідомленнями про порушення за вимогами ISO 37002:2021: розробка, впровадження, проведення внутрішнього аудиту (семінар)

Мета заходу
Дати практичні рекомендації по створенню системи управління повідомленнями про порушення

Цільова аудиторія
Керівники підприємств та їх заступники, керівники підрозділів, керівники служб безпеки

Програма
Керівники приймають рішення на основі аналізу даних, інформації (включаючи повідомлення про порушення). Часто ці рішення можуть бути помилковими із-за неправильних, помилкових даних, невірної інформації і це приводить до ризиків і втрат. У багатьох випадках буває, що інформація не надається із-за страху понести покарання. Надання можливості своїм працівникам та третім особам надавати інформацію без страху понести покарання за повідомлення про порушення є важливим кроком до високих стандартів ведення бізнесу та зменшення ризиків втрат організації.
Повідомлення про порушення - це повідомлення про підозру щодо порушення або про ризик здійснення порушення.

1. Система управління повідомленнями про порушення (СУПП) згідно вимог стандарту ISO 37002:2021 "Whistleblowing management systems - Guidelines": розробка та впровадження.
2. Використання національних та міжнародних документів.
3. Отримання повідомлень про порушення.
4. Оцінка повідомлень про порушення.
5. Розгляд повідомлень про порушення.
6. Завершення справ про порушення.
7. Інтеграція СУПП з іншими СУ організації.
8. Аналізування дієвості СУПП.
9. Внутрішній аудит Системи управління повідомленнями про порушення з врахуванням вимог стандарту ISO 19011:2018 (планування, проведення, звітність, контроль коригувальних дій).

Додаткова інформація

Тривалість: 24 години.
Вартість: 7000 грн. без сплати ПДВ за одного Учасника.
Учасники отримають учбові матеріали (включаючи методику внутрішнього аудиту СУПП) та іменні Свідоцтва (Сертифікати).
Можлива дистанційна форма підготовки (по 1,5-2 години в день). Вартість: 6000 грн. без сплати ПДВ за одного Учасника.
Можливий корпоративний формат - на підприємстві (вартість - договірна).
Керівник семінару
: Тихоненко В.В., Голова Правління Союзу спеціалістів-експертів з якості, генеральний директор Т0В «ВАТТ», к.т.н.
Телефони для реєстрації та отримання рахунку: +З8 О44 З87 88 47, +З8 О67 895 ЗО 81.
Електронна пошта
Детальніше про семінари та тренінги: www.usq.com.ua