ISO 29001:2020 - система управління якістю. Вимоги до організацій, які постачають продукцію та надають послуги в нафтовій, нафтохімічній і газовій промисловості

Програма
Короткий огляд стандартів нафтогазової галузі.
Сфера застосування ISO 29001.
Процесний підхід.
Ризик-орієнтоване мислення.
Організація, зацікавлені сторони, сфера дії СМЯ, процеси СМ.
Нова структура, термінологія та концепції.
Продукція та послуги.
Розуміння потреб та очікувань зацікавлених сторін.
Орієнтація на ризик.
Застосовність.
Документована інформація.
Організаційні знання.
Контроль за зовнішніми процесами, продуктами та послугами.
Процеси управління ризиками та оцінки відповідності.
Принципи класифікації ризиків.
Управління ризиками та процес оцінки відповідності.
Вимоги замовників.
Проведення оцінки ризиків.
Визначення вимог до контролю та перевірки.
Контроль за зовнішніми процесами, продуктами та послугами.
Сфера зовнішньої діяльності.
Оцінка потенційних можливостей постачальників.
Вимоги до оцінки відповідності для зовнішніх постачальників.
Контроль зовнішніх постачальників під час виконання їх зобов'язань.
Загальні заходи з оціник відповідності діяльності та їх застосування через чотири системи оцінки відповідності або рівні втручання клієнта на основі оцінюваного ризику.

Приклади заходів - 2 матриці:
1. Матриця загальної оцінки відповідності діяльності з ISO 13881.
2. Матриця для оцінки відповідності діяльності (для виконання вимг API Spec 6D для трубопроводів и трубопроводних клапанів).

Практичні приклади, рекомендації, обговорення з Учасниками.

Додаткова інформація
Тривалість:
2 дні (або 16 годин - по 2 години в день).
Вартість:
договірна.
Учасники отримають Свідоцтва після успішного складання тестових запитань та матеріали на CD.
Вартість корпоративного семінару на підприємстві - договірна.
Керівник семинару: Тихоненко В.В., генеральний директор Т0В «ВАТТ», к.т.н.
Телефони для довідок: +З8 О44 З87 88 47, +З8 О67 895 ЗО 81.
Електронна пошта
Детальніше про тренінги та семінари: www.usq.com.ua