Практичний довідник спеціаліста-еколога
Зміст

Основні вимоги щодо охорони навколишнього середовища на підприємстві

Закони України, дія яких поширюється на сферу охорони навколишнього середовища
Нормативно - правові акти в сфері охорони навколишнього середовища
Міжнародні документи, які зобов'язалась виконувати Україна
Органи нагляду та контролю

Організація охорони навколишнього середовища на підприємстві
Загальні положення
Служба охорони навколишнього середовища підприємства
Навчання та інструктажі з питань охорони навколишнього середовища
Нагляд і контроль з питань охорони навколишнього середовища
Аудит з питань охорони навколишнього середовища
Інспекції на підприємстві
Перелік основних документів з питань охорони навколишнього середовища на підприємстві

Роботи з небезпечними речовинами
Перелік робіт з підвищеною небезпекою
Допуски та заборони
Роботи з небезпечними речовинами
Карти даних небезпечного фактору
Перевезення небезпечних речовин

Роботи з відходами
Класифікатор відходів
Ідентифікація відходів
Ведення Реєстру відходів
Роботи з субпідрядниками

Системи керування навколишнім середовищем
Стандарти на системи керування (серія ISO 14000)
Впровадження системи екологічного управління
Сертифікація

Екологічне маркування
Стандарти екологічного маркування
Екологічне маркування продукції

Відповідальність за порушення законодавства про охорону навколишнього середовища
Загальні положення
Відповідальність роботодавця
Відповідальність посадових осіб
Відповідальність працівників

Вартість: 1540 грн. без сплати ПДВ.
Для замовлень:
Тел.
: +З8 О44 З87 88 47.
електронною поштою -
vatt @ akademia.kiev.ua