ЕКТЦ "ВАТТ" проводить спеціалізовані тренінги для Компаній по розробці/вдосконаленню бізнес-процесів Компанії, положень про підрозділи, посадових та робочих інструкцій.

Мета
:
Вдосконалити навики розробки документів, які регламентують діяльність підрозділів та співробітників в рамках виконання ними функцій у бізнес-процесах Компанії
Задачі:
- уяснити існуючі вимоги (зовнішні - від держави та внутрішні - від керівництва чи власників Компанії) до розробки документів;
- уяснити підходи до описання свого бізнес-процесу та суміжних бізнес-процесів;
- на основі практичних прикладів самостійно розробити документи (Положення, інструкцію, схему бізнес-процесу);
- розробити План впровадження створених документів в практичну діяльність Компанії.

ЭКТЦ "ВАТТ" проводит специализированные тренинги для Компаний по разработке/усовершенствованию бизнес-процессов Компании, положений о подразделениях, должностных и рабочих инструкций.

Цель
:
Усовершенствовать навыки разработки документов, которые регламентируют деятельность подразделений и сотрудников в рамках выполнения ими функций в бизнес-процессах Компании
Задачи:
- уяснить существующие требования (внешние - от государства и внутренние - от руководства или собственников Компании) к разработке документов;
- уяснить подходы к описанию своего бизнес-процесса и смежным бизнес-процессам;
- на основе практических примеров самостоятельно разработать документы (Положения, инструкцию, схему бизнес-процесса);
- разработать План внедрения созданных документов в практическую деятельность Компании.


Головна сторінка

Експертно-консультаційний Центр "ВАТТ"

Ми пропонуємо наступні послуги

Консультаціі

Корпоративні семінари-практикуми

Документи для систем управління

Галузі діяльності клієнтів ЕКТЦ "ВАТТ"

Фото галерея

РУССКАЯ ВЕРСИЯ
UA-118560978-1