ISO 45001. Система управління охороною праці. Внутрішні аудити

Цей консультаційний семінар для тих, хто має впроваджену/сертифіковану систему управління охороною праці (СУОП) по OHSAS 18001 (ДСТУ OHSAS 18001) та для тих, хто має намір впровадити стандартизовану СУОП за міжнародними вимогами

Програма

Сфера застосування СУОП
Контекст організації:
Розуміння організації та її контексту.
Розуміння потреб і очікувань працівників та інших зацікавлених сторін.
СУОП. Визначення сфери СУОП.

Лідерство, участь працівників та консультування
Лідерство і прихильність.
Політика.
Організаційні функції, обов'язки, відповідальність і повноваження.
Участь, консультації та представництво.

Планування в СУОП
Дії з усунення ризиків. Ідентифікація небезпек і оцінка ризиків в СУОП.
Визначення застосовних правових та інших вимог.
Інші ризики та можливості в СУОП.
Планування заходів. Цілі в СУОП, планування їх досягнення.

Підтримка СУОП
Ресурси. Компетентність. Поінформованість. Інформація та комунікація.
Документована інформація: створення та контроль.

Діяльність в СУОП
Оперативне планування і управління. Ієрархія управління ризиками.
Управління змінами.
Аутсорсинг. Закупівлі. Підрядники.
Готовність до надзвичайних ситуацій і реагування.

Оцінка діяльності в СУОП
Моніторинг, вимірювання, аналіз та оцінка. Оцінка відповідності.
Внутрішній аудит. Цілі внутрішнього аудиту. Процес внутрішнього аудиту.
Аналіз керівництва щодо діяльності в СУОП.

Поліпшення СУОП
Інцидент, невідповідність та коригувальні дії.
Постійне поліпшення: цілей, процессу.

Планування переходу від СУОП по OHSAS 18001 (ДСТУ OHSAS 18001) до СУОП по ISO 45001.
Міжнародні документи:
ISO 31010 "Керування ризиком - Методи загального оцінювання ризику".
Директива 89/391/ЄЕС Ради ЄС та пов'язані з нею директиви щодо охорони праці.
Документи Міжнародної організації праці по СУОП та з оцінцки ризиків на робочому місці.
Стратегія SOBANE - стратегія запобігання ризику (в 15-ти сферах ризиків), яка включає 4 рівня чотири рівні втручання: відбір, спостереження, аналіз, експертиза (Screening, Observation, Analyze, Expertise).
Метод Файна-Кінні.
Система Елмері.
Міжнародний досвід Компаній щодо управління ризиками охорони праці.


Додаткова інформація
Тривалість:
3 дні (24 години).
Вартість: договірна.
Учасники отримають Свідоцтва після успішного складання тестових запитань та матеріали на CD.
Керівник семінару: В.В. Тихоненко, генеральний директор Т0В "BAТТ".
Телефони для довідок:
+З8 (О44) З87 88 47, (О5О) З11 88 47, (О67) 895 ЗО 81
Електронна пошта
Детальніше про семінари та тренінги: www.usq.com.ua